„Drzewo Życia” i Kapliczki Maryjne

Studio Ceramiki Artystycznej prowadzi szeroko zakrojoną edukację artystyczną poprzez prowadzenie kursów i szkoleń w dziedzinie ceramiki artystycznej i ludowej, warsztatów ceramicznych dla dzieci i młodzieży, zajmuje się także odtwarzaniem dawnych technik wykonywania ceramiki prehistorycznej – z różnych okresów – podczas prowadzonych corocznie warsztatów plenerowych na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Pracownia również udziela konsultacji artystycznych, porad merytorycznych istniejącym już pracowniom ceramicznym w instytucjach kultury naszego województwa a także pomaga w zakładaniu nowych pracowni. Osoba prowadząca pracownię – Adriana Witucka (tel. 601-166-145), poza pracą w KPCK zajmuje się malarstwem i ceramiką artystyczną, jej prace znajdują się w zbiorach osób prywatnych i muzeach w Polsce i zagranicą. (m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Danii, Holandii, w Turcji, Peru, Brazylii i Australii).

Więcej informacji na profilu Facebook pracowni.

Propozycje Studia Ceramiki:

Edukacja Artystyczna Dzieci

Studio Ceramiki Artystycznej zaprasza zorganizowane grupy dzieci szkół podstawowych do uczestniczenia w specjalnie przygotowanym autorskim programie edukacji artystycznej pn. „Drzewo Elfów”, program jest ściśle skorelowany z programem nauczania w szkołach podstawowych i przeznaczony dla dzieci nauczania początkowego z klas I-III. Edukacja trwa trzy lata i obejmuje 24 tematyczne spotkania (8 w przeciągu jednego roku szkolnego), każde spotkanie trwa dwie godziny lekcyjne, w trakcie zajęć prowadzona jest w sposób twórczy i bezstresowy nauka lepienia w glinie różnych form ceramicznych, dzieci poznają legendy i mity związane z historią naszych terenów oraz ceramiki. W program edukacyjny włączone są elementy kynoterapii i felinoterapii – w Pracowni są zwierzęta, które dodatkowo wpływają relaksacyjnie na dzieci w trakcie zajęć. Wszystkie powstałe podczas zajęć prace są wypalane w piecach ceramicznych i przekazywane autorowi.

Szkolenia i Kursy

Zapraszamy osoby dorosłe, które interesują się sztuką, do pogłębiania swoich zainteresowań. Organizujemy szkolenia weekendowe i kursy w dziedzinie ceramiki i batiku (batik to starohinduska metoda barwienia tkanin z wykorzystaniem wosku pszczelego). Szkolenia i kursy przeznaczone są dla nauczycieli plastyki, instruktorów zatrudnionych w instytucjach kulturalnych i placówkach oświatowych oraz terapeutów zatrudnionych w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Domach Opieki Społecznej.

 • weekendowe szkolenie w dziedzinie ceramiki obejmuje 20 godzin lekcyjnych, w programie są podstawowe techniki lepienia w glinie małych form oraz techniki zdobienia ceramiki tradycyjnymi metodami – szkolenie pozwala na poszerzenie prowadzonych zajęć o nową dziedzinę sztuki jaką jest ceramika,
 • Kurs Ceramiki Artystycznej I stopnia obejmuje 20 godzin lekcyjnych, w programie jest nauka ręcznego lepienia form ceramicznych, nauka suszenia, zdobienia, technologia przygotowania masy plastycznej, podstawowa wiedza o stosowaniu różnych narzędzi, farb, pigmentów,
 • Kurs Ceramiki Artystycznej II stopnia trwa 40 godzin lekcyjnych, obejmuje naukę lepienia form zoomorficznych, wieloelementowych, tworzenia obrazów ceramicznych, w trakcie kursu uczestnicy poznają technologię przygotowywania i stosowania szkliw ceramicznych, farb ceramicznych podszkliwnych i naszkliwnych, poznają podstawowe techniki wypalania ceramiki w piecach elektrycznych,
 • Kurs batiku artystycznego – obejmuje 20 godzin lekcyjnych w trakcie których uczestnicy poznają podstawowe techniki wykonywania obrazów batikowych, m.in. przygotowanie barwników, odpowiednich mieszanek wosku pszczelego, narzędzi stosowanych do nanoszenia wosku na tkaniny oraz różnych technik barwienia,
 • Wszystkie szkolenia i kursy prowadzone są w grupach nieprzekraczających 10 osób a powstałe prace są własnością autora, każdy może korzystać z autorskich projektów instruktora prowadzącego lub pracować w/g własnych projektów twórczych,
 • Jeżeli w danej instytucji zbierze się grupa minimum 8 osób możliwe jest przeprowadzenie szkolenia lub kursu batiku oraz Kursu Ceramiki Artystycznej I stopnia poza Pracownią Studia – Kurs Ceramiki Artystycznej II stopnia odbywa się wyłącznie w Pracowni Studia Ceramiki.

Koła zainteresowań

 • Hobby Club: osoby, które skończyły kurs ceramiki lub potrafią lepić zapraszamy na spotkania Hobby Club’u, gdzie w miłej atmosferze można realizować swoje twórcze wizje, zapewniamy wszystkie potrzebne do tego materiały, dysponujemy piecami ceramicznymi, różnymi gatunkami glinów, farbami oraz szkliwami, raz w roku staramy się pokazywać powstałe prace na organizowanej przez Studio wystawie, zajęcia odbywają się raz w tygodniu od godz. 16.00 do 19.00.
 • Grupa Twórcza: osoby, które chcą się zrelaksować i twórczo realizować, ale nie zamierzają kończyć kursu, mogą uczestniczyć w zajęciach Grupy Twórczej, gdzie pod okiem instruktora będą tworzyć formy ceramiczne, zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach od 16.00 do 19.00.

Inne propozycje

 • Jest możliwość zamówienia pokazowych zajęć edukacyjnych dla dzieci poza Pracownią Studia – zajęcia trwają dwie godziny lekcyjne, zapewniamy glinę i osobę prowadzącą – prosimy o wcześniejsze umówienie terminu.
 • Jest możliwość uczestniczenia przedstawiciela Pracowni Studia w plenerowych imprezach, chętnie przeprowadzimy warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży, prosimy o wcześniejsze umówienie terminów.
 • Studio Ceramiki Artystycznej pomaga merytorycznie w zakładaniu samodzielnych Pracowni Ceramicznych w instytucjach kulturalnych, służymy pomocą w organizacji Pracowni, udzielamy informacji gdzie i co można zakupić itp.