10. Juwenalia III Wieku w Warszawie

 Pracownia Integracji Międzypokoleniowej zajmuje się opieką merytoryczną i organizacyjną nad Akademią Sztuk Wszelakich, Kujawskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Młodzieżową Akademią Kreatywności, Klubami, Sekcjami i Zespołami Artystycznymi działającymi przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Planuje, organizuje i realizuje projekty edukacyjne oraz kulturalne skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Przygotowuje imprezy cykliczne takie jak Dancingi i Dyskoteki Międzypokoleniowe, Wojewódzki i Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS”, Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato”. Aktywnie uczestniczymy także w organizacji i realizacji projektów o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim jak m.in. Bydgoski Festiwal Nauki, Piknik Naukowo-Rodzinny i wiele innych. Przy Pracowni działają wolontariusze w różnym wieku z Grupy Wolontariatu Międzypokoleniowego „Bez Granic”. Kierownikiem Pracowni Integracji Międzypokoleniowej jest Julian Waszak. Pracownicy PIM: Grażyna Kaczmarek-Piasecka, Dominika Karbownik, Mateusz Grzębski.

Kontakt: