DEBIUT 2017 – Koncert Galowy XVI Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki.

Roman Fieberg zajmuje się edukacją muzyczną młodzieży z regionu kujawsko-pomorskiego. Udziela konsultacji, prowadzi warsztaty stacjonarne i wyjazdowe dla solistów i zespołów przygotowujących się do udziału w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Prowadzi warsztaty dla muzyków, udziela pomocy merytorycznej i organizacyjnej innym instytucjom kultury. Organizuje przeglądy, konkursy, festiwale i inne imprezy muzyczne o charakterze wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Ponadto organizuje i prowadzi wraz z innymi, zaproszonymi konsultantami, warsztaty dla instruktorów muzycznych i animatorów kultury muzycznej na terenie całego województwa. Jest pomysłodawcą i organizatorem festiwali piosenki: Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki „DEBIUT” oraz Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki „AWANS”. Zajmuje się również gromadzeniem i udostępnianiem nut, oraz opieką artystyczną laureatów przeglądów i festiwali. Ściśle współpracuje z instytucjami kulturalnymi oraz muzycznymi jak: Akademia Muzyczna i Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG w Bydgoszczy czy Teatr Polski i Filharmonia Pomorska

Oferta i imprezy pracowni:

  • Konsultacje i małe formy warsztatowe dla uczestników 22 Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki „Awans’16” (od stycznia do kwietnia w miejscowościach organizujacych eliminacje powiatowe,wg załączonego harmonogramu),
  • Konsultacje i formy warsztatowe dla uczestników XV Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki „Debiut’16” (od stycznia do czerwca w miejscowościach organizujących eliminacje powiatowe wg załączonego harmonogramu oraz podczas Finału w dn.08-11.06.2016 w Ciechocinku),
  • 22 Finał Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki „Awans’16” dn. 23 04.2016 w Żninie,
  • XV Finał Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki Debiut’16” w dn. 08-11.06.2016 w Ciechocinku,
  • Udział w pracach jury festiwali i przeglądów muzycznych na terenie województwa i innych regionów (cały rok, terminy do uzgodnienia),
  • Warsztaty dla instruktorów i nauczycieli muzyki pn. „Muzyk – Instruktor – Komputer” (corocznie jesienią w Kobylnikach),
  • Warsztaty instrumentalne dla instruktorów muzyki z zakresu doskonalenia gry na instrumentach (cały rok, miejsce do uzgodnienia),
  • Warsztaty pn.”Metodyka nauczania śpiewu” dla instruktorów i nauczycieli śpiewu (na zapotrzebowanie, miejsce do uzgodnienia),
  • Współorganizacja imprez muzycznych i warsztatów, pomoc w organizacji i udział w pracach jury (termin i miejsce do uzgodnienia).