Nasze wydawnictwa

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy jest wydawcą i współwydawcą wielu pozycji książkowych i opracowań zeszytowych. Nasze wydawnictwa to zarówno pozycje literackie jak i popularno-naukowe. Zespół pracowników KPCK opracowuje również materiały metodyczne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza biblioteczką. Nasze wydawnictwa są dostępne w sprzedaży, część z nich można również pobrać bezpłatnie w wersjach elektronicznych z naszych stron internetowych.

Kwartalnik Artystyczny

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, nieprzerwanie od 1995 roku jest wydawcą periodyku „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” W piśmie, adresowanym do miłośników literatury, publikowane są zarówno wiersze, proza, eseje, szkice, recenzje, noty i wypowiedzi najwybitniejszych pisarzy, jak i najciekawsze utwory debiutantów. Powstają numery tematyczne i monograficzne Kwartalnika. Na łamach periodyku publikowali między innymi: Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Jan Błoński, Gustaw Herling-Grudziński, Kazimierz Hoffman, Ryszard Kapuściński, Stanisław Lem, Artur Międzyrzecki, Julia Hartwig, Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki. Serdecznie zapraszamy na stronę www.kwartalnik.art.pl gdzie znajduje się cyfrowe archiwum numerów oraz istnieje możliwość zakupu wydawnictwa.


Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu

Periodyk naukowy „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” wydawany jest przez Pracownię Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy od 1996 roku. Stanowi serię wydawniczą związaną tematycznie z ochroną dóbr kultury, historią sztuki, zabytkoznawstwem, archeologią i etnografią regionu bydgoskiego. Głównym zamysłem wydawania jest cykliczna prezentacja ważniejszych zabytków, znaczących prac konserwatorskich i badawczych, dziejów architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego, ale także zabytków, którym się nie powiodło - tych opuszczonych, zniszczonych czy nawet już nie istniejących. Grono autorów wywodzących się w głównej mierze ze środowisk akademickich, skupionych przy tym periodyku, obejmuje nie tylko badaczy z województwa kujawsko-pomorskiego, ale także autorów z całej Polski. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy prowadzi sprzedaż, także wysyłkową – zamówienia: sekretariat@kpck.pl. W sprzedaży znajdują się archiwalne tomy wydawnictwa: 5, 7, 8, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 17, 18. Każdy zeszyt kosztuje 15 zł.


Rycerze Słowa

Wydawnictwo skierowane jest do instruktorów i nauczycieli rozpoczynających pracę ze słowem, oraz do uczniów gimnazjów i młodzieży licealnej, która zamierza prezentować wybrane teksty. Na stronach „Rycerzy Słowa” omawiane są podstawowe problemy recytacji - autor Barbara Sobotka zwraca uwagę na dobór repertuaru (zwłaszcza dla najmłodszych recytatorów) i wskazuje na właściwą drogę przygotowania do prezentacji począwszy od analizy wybranego utworu poprzez interpretację i dobór środków wyrazu na omówieniu ogólnego wyrazu artystycznego skończywszy. Wydawnictwo jest udostępniane bezpłatnie.

„Rycerzy Słowa” - pobierz bezpłatnie w formacie PDF


„Bawimy się w teatr”

Wydawnictwo przeznaczone dla instruktorów prowadzących teatry dziecięce. Do nabycia w siedzibie KPCK w cenie 10zł. Mozliwość zamówienia po przedpłacie - prosimy o kontakt e-mail: barbara.sobotka@kpck.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją
samorządu województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego