Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów BABIE LATO

„Babie Lato” to plenerowa impreza o charakterze cyklicznym. W Przeglądzie biorą udział Członkowie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, Kół Zainteresowań rękodzieła artystycznego i ludowego oraz osoby indywidualne twórczo aktywne. Celem Przeglądu jest zaprezentowanie dorobku rękodzieła artystycznego, konfrontacja i wymiana doświadczeń Seniorów z ludźmi młodego pokolenia w amatorskiej twórczości artystycznej w zakresie haftu, koronkarstwa, dziewiarstwa, korzenioplastyki, metaloplastyki, zabawkarstwa, ceramiki, malarstwa, pamiątkarstwa. Przeglądowi towarzyszą występy chórów, kapel podwórkowych, ludowych, zespołów wokalnych i folklorystycznych oraz kabaretów. Przegląd odbywający się tradycyjnie w strefie Starego Miasta w Bydgoszczy przyciąga wielu zwiedzających. To okazja do zakupu prezentowanego rękodzieła oraz możliwość skosztowania wyrobów regionalnych. Pierwszy Przegląd miał miejsce w 1986 roku. Inicjatorami tego wydarzenia byli - Tytus Frelichowski, Edward Witkowski oraz Grażyna Kaczmarek-Piasecka. Od 2017 Przegląd ma charakter międzypokoleniowy, a nagrodą główną jest GRAND PRIX im. Edwarda Witkowskiego – byłego Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury (obecnie KPCK) oraz pomysłodawcy nazwy „Babie Lato”.

 

Szczegółowych informacji udziela Pracownia Integracji Międzypokoleniowej KPCK,
tel. 52 585 15 01 w. 108, integracja@kpck.pl, www.facebook.com/integracja.kpck/

 

Powiązane wydarzenia i artykuły

Przegląd Babie Lato prowadzi Pracownia Integracji Międzypokoleniowej:

Kierownik pracowni:

 

JULIAN WASZAK
julian.waszak@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108

Zespół pracowni:

GRAŻYNA KACZMAREK-PIASECKA
grazyna.piasecka@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108


DOMINIKA WIELOGÓRSKA
dominika.wielogorska@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108


MATEUSZ GRZĘBSKI
mateusz.grzebski@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego