To tylko?! TANIEC

Małgorzata Wójcik zajmuje się edukacją taneczną. Organizuje konsultacje z tańca współczesnego, jazzowego, klasycznego, warsztaty dla opiekunów świetlic. Prowadzi studium kształcące instruktorów tańca na kierunkach taniec współczesny i taniec nowoczesny – formy uliczne, a także zajęcia warsztatowe Teatrów Tańca „Gest” (grupa młodzieżowa, 13 – 18 lat) i „Geścik” (grupa dziecięca, 9-11 lat). Oprócz prowadzenia konsultacji i warsztatów Małgorzata Wójcik jest też koordynatorem dwóch imprez WOKiS: Międzynarodowego Dnia Tańca i Ogólnopolskich Konfrontacji Zespołów Tanecznych. Założony w 1985 roku przez Małgorzatę Wójcik Teatr Tańca „Gest” pracuje w oparciu o techniki tańca współczesnego i improwizację. Prezentacje zawierają różne formy wypowiedzi scenicznej i szeroko pojęty ruch. Tancerze wchodzą w relacje, które są inspiracją do rozbudzania osobowości tancerza i wyzwalania sił twórczych. W repertuarze posiada miniatury taneczne oraz spektakle. Podstawą pracy w grupie dziecięcej jest pobudzanie do aktywności twórczej, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dziecka poprzez improwizację i zabawy ruchowe oraz nabywanie podstaw techniki tańca. Repertuar zespołu to głównie krótkie formy wypowiedzi scenicznej. www.wok.bydgoszcz.com/gest.