Turniej Słowa – finał konkursu

 

Barbara Sobotka opiekuje się amatorskim ruchem teatralnym w regionie. Zachęca dzieci i młodzież do udziału w turniejach recytatorskich i teatralnych oraz towarzyszących im konsultacjach i warsztatach. Pomaga instruktorom i nauczycielom prowadzącym dziecięce i młodzieżowe teatry doskonalić posiadane kwalifikacje organizując zajęcia warsztatowe i spotkania ze specjalistami w tej dziedzinie. Zachęca do wspólnej zabawy twórczej, której podstawowym tworzywem jest „żywe słowo”- dbając jednocześnie o pielęgnację ojczystego języka polskiego, jego kulturę i estetykę. Jest organizatorem ważnych da młodych miłośników teatru i literatury imprez, takich jak Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr Bez Granic” i Turniej Słowa”

Pobierz „Rycerze Słowa” – czyli komentarz autorstwa Barbary Sobotki do turniejów recytatorskich.