Wieczór z tkaniną unikatową, fotogaleria

Spotkanie miało miejsce 9 listopada w Salon Hoffman.

Pierwszą prelekcję na temat historii tkactwa w polskiej tradycyjnej kulturze ludowej z uwzględnieniem regionalnych różnic i odrębności, pt. “Tkanina po staremu”  przeprowadziła Kinga Turska Skowronek, etnograf, starszy kustosz Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej Prufferowej w Toruniu.
Drugą, pt. “tkanina od nowa” o aktualnej kondycji tkactwa, transformacjach, inspiracjach tkaniną ludową w sztuce współczesnej, zdobnictwie i współczesnym wzornictwie wygłosiła Anna Demska, antropolog kultury, kustosz w Ośrodku Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie.

Obie Panie są znawczyniami tematu, prowadzącymi badania naukowe w swoich macierzystych muzealnych placówkach i gorącymi propagatorkami tkactwa. Na naszym terenie to wątki rzadko poruszane, a niezmiernie interesujące, tkanina to wciąż bardzo ważny element w otaczającej nas przestrzeni.

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego