Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS

Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” poprzedzają Eliminacje Wojewódzkie. W województwach, w których nie są organizowane eliminacje wojewódzkie podmioty artystyczne rekomendowane są przez odpowiednie departamenty urzędów marszałkowskich lub instytucje kultury o zasięgu wojewódzkim. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie ze względu na obszar – typować mogą instytucje kultury o zasięgu powiatowym w uzgodnieniu z organizatorem. W województwie Kujawsko-Pomorskim eliminacje przeprowadza Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” ma charakter konkursu. Wykonawcy rywalizują w 6 przestrzeniach twórczych: folklor, taniec, muzyka, teatr, fotografia i literatura. Każde województwo udziela rekomendacji 10 podmiotom artystycznym – łącznie 160 wykonawców (solistów, duetów, grup i zespołów wielopokoleniowych) z całej Polski, którzy biorą udział w etapie ogólnopolskim.

Celem przeglądu jest zaprezentowanie dorobku artystycznego Seniorów i ludzi młodego pokolenia – solistów, duetów, grup oraz zespołów. „ARS” adresowany jest do grup wielopokoleniowych działających artystycznie w różnych środowiskach - zapraszamy zespoły, grupy i duety składające się z samych Seniorów lub podmioty „mieszane”, gdzie Seniorzy muszą stanowić minimum 50% członków. Osoby startujące indywidualnie w Przeglądzie muszą być Seniorami.

Szczegółowych informacji udziela Pracownia Integracji Międzypokoleniowej KPCK (link do Pracowni!), tel. 52 585 15 01 w. 108, integracja@kpck.pl, www.facebook.com/integracja.kpck/

Powiązane wydarzenia i artykuły

Koordynatorem wydarzenia jest Pracownia Integracji Międzypokoleniowej:

Kierownik pracowni:

 

JULIAN WASZAK
julian.waszak@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108

Zespół pracowni:

GRAŻYNA KACZMAREK-PIASECKA
grazyna.piasecka@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108


DOMINIKA WIELOGÓRSKA
dominika.wielogorska@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108


MATEUSZ GRZĘBSKI
mateusz.grzebski@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego