8 września 2019 (niedziela) godz. 12:00

Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2019

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Kolejna inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa dla województwa kujawsko-pomorskiego odbędzie się 8 września 2019 w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przy placu Kościeleckich 6. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12:00. Wstęp wolny.

W programie:

  • Prezentacja dr Agnieszki Wysockiej “Śladami modernizmu bydgoskiego”
  • koncert muzyki rozrywkowej i jazzowej
  • Rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród i wyróżnień uczestnikom V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle .

Szczegółowe informacje dotyczące instytucji biorących udział w akcji i o organizowanych przez nie wydarzeniach w ramach EDD: www.edd-kpck.pl

 

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego