16 maja 2019 (czwartek) godz. 18:00

KASKADER POEZJI Ryszard Milczewski-Bruno

16 maja 2019 godz. 18.00 zapraszamy do Galerii Autorskiej Jana Kaji i Jacka Solińskiego na „BRUNIANĘ – spotkanie z legendą Poety”, wieczór wspomnień o poecie − prezentacja wierszy w wykonaniu Romy Warmus i Mieczystała Franaszka, wystawa Kazimierza Drejasa „Akt − poszukiwanie formy”. 

Ryszard Milczewski-Bruno, to jeden z najbardziej utalentowanych, najciekawszych, ale i kontrowersyjnych młodych twórców epoki PRL (poeta, felietonista, malarz). Postać artysty wspominamy w związku z 40. rocznicą tragicznej śmierci. Twórca przez całe życie związany był z naszym regionem. Urodził się, mieszkał i tworzył w Grudziądzu, miał także bydgoskie, toruńskie i lipnowskie epizody. Debiutował w 1967 roku. Był poetą jedynym w swoim rodzaju, właściwie niemającym poprzedników. „Wymykał” się jednoznacznym ocenom i klasyfikacjom. Można go usytuować między Przybosiem a Leśmianem. Jego twórczość nazywana jest poezją lingwistyczną, która podniosła do rangi literackiej wierny zapis mowy (gwara, żargon). Poeta eksperymentował w warstwie literackiej. Pisał o Polsce jaką ją widział z perspektywy mieściny, pociągu, PGR-u. Nie epatował prowincją, było to po prostu pisanie prawdy. Bruno nie wstydził się swojego robotniczego rodowodu, wręcz był on źródłem jego twórczości. W swoim pisarstwie zrezygnował z plebejskości stylizowanej i kreacji wyimaginowanej Polski prowincjonalnej. Nazywany smakoszem Polski powiatowej był jej bystrym obserwatorem. Zmarł tragicznie 17 maja 1979 r. Wstęp wolny

Zapraszamy również 17 maja 2019 roku do Salonu Hoffman KPCK na ciąg dalszy projektu – więcej informacji tutaj

 

Zdjęcie z archiwum Galerii Autorskiej.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego