11 kwietnia 2019 (czwartek) godz. 18:00

Koncert: Pieśni naszych przodków. Julia Doszna i Antoni Pilch.

Serdecznie zapraszamy na koncert pieśni ludowych w wykonaniu Julii Doszny i Antoniego Pilcha. Po ich entuzjastycznym przyjęciu przez publiczność, w październiku 2018, będziemy mieli przyjemność ponownie wrócić do muzyki inspirowanej XIX wiecznymi pieśniami ludowymi. Na koncert zapraszamy 11 kwietnia 2019, o godz. 18.00. Bilety w cenie 15 zł do nabycia w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz przez internet na www.biletyna.pl.

Julia Doszna i Antoni Pilch to duet szczególny. Spotkanie znanej łemkowskiej pieśniarki, która od lat popularyzuje kulturę Łemków, stworzyła zespół Wereteno, dokonała licznych nagrań płytowych i filmowych, koncertowała w kraju i na świecie oraz lutnisty, śpiewaka, pedagoga, animatora muzyki dawnej, założyciela zespołu Bractwa Lutni (płyta „Pacierz Polski”) i Akademii Tradycji (płyta „Pieśni Rzeczypospolitej Wielu Narodów” oraz płyty autorskie „Pątnik” i „Pieśni Słonne”), gospodarza Dworu na Wysokiej, dało ciekawe i cenne połączenie ludowej tradycji i jej szczególnego, staroruskiego rytu z estetyką odtwórców autentycznej muzyki dawnej a także symboliczną dla tego obszaru muzyki lutnią.

Program przygotowany przez oboje artystów to głównie Pieśni zanotowane przez Oskara Kolberga, wykonywane i akompaniowane według wzorów z XVI i XVII w, do których te utwory bardzo często nawiązują w melodii i treści. Repertuar wzbogacają starodawne pieśni łemkowskie i muzyka lutniowa, tworząca wyjątkowe, bardzo stylowe tło, dla całości repertuaru.  Dla współczesnych odbiorców ludowe pieśni z XIX w zebrane przez Kolberga są zaskoczeniem, gdyż wydają się przewyższać głębią tekstu i pięknem melodii znane dziś pieśni ludowe.

Wśród XIX wiecznych źródeł pieśni ludowych z obszaru dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów do najcenniejszych należą zbiory Oskara Kolberga. Szczególną wartość tej monumentalnej kolekcji zawierającej kilkadziesiąt tysięcy tekstów i melodii stanowi fakt, że są one dokumentem tak zwanej starej epoki, czasu kultury, który bądź nie ewoluował, bądź rozwijał się bardzo powoli, z opóźnieniem odzwierciedlając nurty muzyki i kultury dworskiej. Stąd zbiory Kolberga to niezwykłe zwierciadło pieśni Średniowiecza, Renesansu i Baroku, które oswojone i zadomowione w ludowej tradycji przetrwały znacznie dłużej niż w artystycznym nurcie. Ten kulturowy fenomen stał się dla nas materią do studiów, szczególnie w obszarze pieśni staroruskich i rusińskich ( pieśni z obszarów pogranicza polsko ukraińskiego takich grup etnicznych jak Łemkowie, Bojkowie, mieszkańcy Nadsania). Użycie lutni do wykonania akompaniamentu jeszcze bardziej podkreśla archaiczność melodii i nawiązuje do roli jaką w kulturze ukraińskiej pełniły siostry lutni: bandura i kobza. Lutnia w tej sytuacji staje się i kluczem i przewodnikiem do minionych epok jak w pieśni Jana Kochanowskiego :
” Lutnia, wódz tańców i pieśni uczonych…”. Bardzo cenna precyzja zapisów Kolberga jest też okazją do poznania nie stosowanej już dziś w muzyce ludowej ornamentyki. Tak więc koncert będzie dla publiczności okazją do spojrzenia na odbicie pieśni Baroku w zwierciadle kultury ludowej.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego