14-15 września 2017 (czwartek-piątek)

„Architektura Miast – Zieleń w krajobrazie miasta XIX i XX wieku”

Hasło Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu zainspirowało Pracownię Dziedzictwa Kulturowego do zorganizowania w Salonie Hoffmann KPCK w Bydgoszczy (plac Kościeleckich 6) V Konferencji naukowej z cyklu „Architektura Miast” pt. Zieleń w krajobrazie miasta XIX i XX wieku.

Tematem przewodnim dla naukowców i badaczy z polskich ośrodków akademickich, muzeów i placówek kultury będzie krajobraz miejski, którego dynamiczne przemiany dostrzec można już w XIX wieku. Przemysł, dzięki któremu miasta mogły się wówczas rozwijać był też przyczyną wielu negatywnych zjawisk. Jak katastrofalne mogły być ich skutki zauważali na szczęście ówcześni planiści proponując przy projektach rozbudowy miast wprowadzanie plant, skwerów i parków miejskich, za co możemy być im do dziś wdzięczni. Zapraszamy 14-15 września – Salon Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, plac Kościeleckich 6.

Program:

14 września (czwartek)

12.00 Rejestracja uczestników
miejsce obrad: Sala Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6

12.30 – otwarcie konferencji

 • Ewa Krupa – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy – powitanie gości
 • prof. dr hab. Jacek Woźny – rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – słowo wstępne
 • prof. dr hab. Dariusz Markowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy – wykład inauguracyjny

13.00 – I sesja referatowa prowadzenie obrad: prof. dr hab. Dariusz Markowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • dr Aleksander Łupienko (Polska Akademia Nauk), Parki w przestrzeni publicznej miast ziem polskich w XIX wieku
 • dr inż. Kinga Kimic (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Funkcje publicznych terenów zieleni w miastach XIX wieku
 • mgr inż. Sylwia Podbiegłowska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Od bulwarów do zielonych szlaków – ewolucja linearnych form krajobrazowych
 • mgr inż. Bogusław Małusecki (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach), Od plantacji morwy do koncepcji miasta – ogrodu. Rola zieleni w krajobrazie miejskim Gliwic od końca XVIII wieku do 1945 roku
 • mgr Marta Wołyńska (Uniwersytet Gdański), Proces kształtowania się terenów zielonych na obszarze zachodniego przedmieścia Gdańska u schyłku XIX wieku

Dyskusja

15.00-15.30 przerwa kawowa

15.30 – II sesja referatowa prowadzenie obrad: dr Dariusz Chyła – Archiwum Państwowe w Toruniu

 • mgr Kamila Twardowska (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa; Uniwersytet Jagielloński), Rola zieleni miejskiej w planach regulacji urbanistycznej Krakowa w 1. połowie XX wieku
 • mgr inż. Jacek Kuśmierski (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie), dr Elżbieta Szopińska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Historia powstania i ewolucja Ścieżki Hugo Richtera we Wrocławiu
 • dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Towarzystwo
  Upiększania Miasta w Bydgoszczy i jego inicjatywy
 • mgr Tomasz Izajasz (Muzeum Kanału Bydgoskiego), Spacer nad Starym Kanałem Bydgoskim w dwudziestoleciu międzywojennym
 • dr hab. Zbigniew Zyglewski prof. nadzw. (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Planty nad Starym Kanałem Bydgoskim – upadek i rewitalizacja

Dyskusja

15 września (piątek)

10.00 rozpoczęcie drugiego dnia konferencji miejsce obrad: Sala Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy pl. Kościeleckich 6

10.00 – III sesja referatowa prowadzenie obrad: dr hab. Marek Romaniuk – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

 • dr Filip Burno (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Relacje urbanizacji i natury we włoskiej debacie architektonicznej lat 20. i 30. XX wieku
 • dr hab., prof. UG Józef Tarnowski (Uniwersytet Gdański), Greenwich Millennium Village: nowy pomysł na integrację zrewitalizowanej natury z ekoprzyjazną urbanizacją w sąsiedztwie miasta historycznego
 • mgr Maciej Kędzierski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Koncepcja miast-ogrodów w Polsce. Utracona szansa polskiej urbanistyki?
 • Renata Putkowska-Smoter (Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej
  Akademii Nauk), Kontrowersje wokół rewitalizacji parków miejskiej na przykładzie Warszawy

Dyskusja

11.40-12.00 przerwa kawowa

12.00 – IV sesja referatowa prowadzenie obrad: dr Iwona Jastrzębska-Puzowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • mgr inż. arch.Patrycja Cetnarowska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy),
  Problematyka lokalizacji ogrodów działkowych w kontekście współczesnego miasta
 • mgr Bogna Derkowska-Kostkowska (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy), Tereny zielone w Bydgoszczy w czasach zaboru pruskiego
 • dr Agnieszka Wysocka (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Tereny zielone w Bydgoszczy w czasach II Rzeczpospolitej
 • dr Witalij Bohatyrewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Ogród Letni w Petersburgu w XIX i XX wieku
 • mgr Marta Rajewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Sanktuarium w ogrodzie proboszczowskim – Kalwaria w Ujściu

Dyskusja

Podsumowanie i zakończenie konferencji około 14.30 – wycieczka „Szlakiem bydgoskich parków i ogrodów”

 

 

Organizatorzy:

 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
 • Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją
samorządu województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego