14 października (sobota) - 12 listopada 2017 (niedziela)

XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej.

XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, to biennale, organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury od ponad trzydziestu lat. Tkactwo przez skomplikowany i czasochłonny proces twórczy jest dziś dziedziną zagrożoną, a to jedno z najstarszych rzemiosł uprawianych przez człowieka, było kiedyś zajęciem powszechnym, przede wszystkim, choć nie zawsze i nie wszędzie, kobiecym. Warsztat tkacki był stałym elementem wyposażenia domu. Dostarczał elementów ubioru, tkanin obrzędowych, użytkowych i ozdobnych. Przemiany cywilizacyjne i społeczne, komercjalizacja, odczarowanie świata przyczyniły się do zaniku tradycyjnej formy tego rzemiosła, a funkcja ograniczyła się do dekoracyjności. Mimo to tkanina unikatowa jest we współczesnych wnętrzach nadal najbardziej magicznym i przyjaznym człowiekowi elementem, a narastająca w społeczeństwie potrzeba dotarcia do korzeni własnej kultury, odrębności i unikatowości lokalnych tradycji jest dla niej szansą przetrwania i rozwoju. Świadectwem tego, że nie jest to wniosek bezpodstawny jest niesłabnąca wciąż popularność Przeglądu. Formuła konkursowa daje artystom możliwość prezentacji własnych dokonań i konfrontacji z odmiennymi postawami, rywalizacji, która pobudza aktywność procesu twórczego.

Zwieńczeniem zmagań jest wielka wystawa w pomieszczeniach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na Grodzkiej, która w tym roku trwać będzie od 14 października do 13 listopada. Wernisaż, 14 października, w samo południe, na który gorąco Państwa zapraszamy, to święto tkaczek z całego kraju.

Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wystawie towarzyszyć będą warsztaty tkania krajek powiązane z wykładami o tkactwie i tkaninie w aspekcie historycznym i jej współczesnej kondycji. Zarówno warsztaty jak i wykłady odbędą się w pierwszej połowie listopada w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na Placu Kościeleckich 6. W naszym regionie, z dawna uprzemysłowionym, rzemiosło tkackie nie istniało już w XIX wieku ale dzięki Przeglądowi mamy kontakt z Podlasiem, ostatnim żywym bastionem tkaniny ludowej i to stamtąd przyjedzie do nas, by poprowadzić warsztaty Teresa Pryzmont, człowiek z pasją, wielokrotna laureatka Przeglądu, twórczyni ludowa, animatorka kultury, mistrzyni tkactwa dwuosnowowego. Wykłady z historii tkactwa w polskiej, tradycyjnej, kulturze ludowej oraz aktualnej kondycji, transformacjach i inspiracjach tkaniną we współczesnej sztuce i wzornictwie wygłoszą znawczynie tematu, prowadzące badania naukowe w swoich macierzystych muzealnych placówkach, propagatorki tkactwa – Kinga Turska Skowronek (MET Toruń) i Anna Demska (MNW Warszawa).

 

Przegląd realizowany przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Województwo Kujawsko-PomorskieMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją
samorządu województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego