Młodzieżowa Akademia Kreatywności – zakończenie 1. edycji (2017)

21 czerwca w Salonie Hoffman odbyło się ostatnie podsumowujące spotkanie pierwszej edycji Młodzieżowej Akademii Kreatywności (projekt MAK). Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-17 lat zainteresowanych poszerzaniem swoich kompetencji w obszarach szeroko rozumianej kultury i sztuki. MAK to edukacja artystyczna w takich dziedzinach jak teatr, film, fotografia, media i multimedia, kultura słowa, malarstwo czy rękodzieło. W trakcie trwania projektu realizowane są weekendowe warsztaty ze specjalistami i praktykami. Głównym celem projektu jest zaangażowanie młodego pokolenia do poszerzania wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu kultury, rozbudzenie pasji i poszukiwania własnej drogi w obszarach sztuki. Koordynatorką pierwszej edycji projektu była Dominika Karbownik z Pracowni Integracji Międzypokoleniowej.

 

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego