Zakończenie roku akademickiego 2016/17

Download PDF

Rok akademicki 2016/17 Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dobiegł końca. Ostatni wykład zatytułowany „Czy współczesność może obyć się bez piękna? Kilka refleksji o sztuce końca XX wieku” wygłosił dr Mateusz Soliński z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Życzenia wakacyjne w imieniu Rady Naukowo-Programowej UTW złożył dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński – Przewodniczący. Ostanie spotkanie przed wakacjami zwieńczyło rozdanie pamiątkowych dyplomów w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

„Kujawiak” liczy obecnie 600 Słuchaczy w 4 Grupach wykładowych. Serdecznie dziękujemy naszym Seniorom, że jesteście z nami, bo to nie Wy jesteście dla nas ale my dla Was. Przez te 9 miesięcy zrealizowaliśmy 18 wykładów w 4 Grupach wykładowych, liczne spotkania z ciekawymi Gośćmi, Dancingi Międzypokoleniowe, imprezy okolicznościowe, warsztaty, zajęcia terenowe, zajęcia dodatkowe, akcje społeczne, projekty edukacyjne i kulturalne oraz pozyskaliśmy dla Państwa liczne zniżki w lokalach sąsiadujących z naszą siedzibą. Mamy nadzieję, że Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy jest dla Was miejscem do którego będziecie chętnie wracać nie tylko na zajęcia Pracowni Integracji Międzypokoleniowej.

Bez wątpienia, to był dla nas bardzo pracowity rok! Ja z kolei serdecznie dziękuję Instruktorom PIM – Grażynie Kaczmarek-Piaseckiej, Dominice Karbownik, Mateuszowi Grzębskiemu – bez Was i waszej ciężkiej pracy Kujawski UTW by nie istniał oraz nie byłby tak liczny. Ogromna lista oczekujących na miejsce w „Kujawiaku” jest tego największym dowodem!

 

Metryczka newsu: