Zespół Wokalny „Niespodzianka”

„Niespodzianka” powstała jako alternatywny zespół wokalny Klubu Seniora „Złota Jesień” w 2006 roku. Założycielem i opiekunem była ówczesna przewodnicząca Klubu Janina Kurdynowska. Prezentuje utwory biesiadne, jest zespołem mieszanym, do zespołu należą panie i panowie którzy chętnie biorą udział w różnych spotkaniach, przeglądach. Zespół pracuje bez instruktora. Liderką Zespołu jest Teresa Zbytniewska. 

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego