KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
KULTURY W BYDGOSZCZY

pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
tel. 52 585 15 01
52 585 15 02
52 585 15 03

Otwarte od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-17:00

NIP 953-10-25-701
Regon 000278356

Rachunek bankowy:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. II O/Bydgoszcz
nr 68124034931111000043057874 sekretariat@kpck.pl

DYREKTOR

Ewa Krupa
dyrektor@kpck.pl
ewa.krupa@kpck.pl

SEKRETARIAT

Małgorzata Stempniewska
tel. wewnętrzny 101
sekretariat@kpck.pl

DZIAŁ FINANSOWY

Główna Księgowa:
Małgorzata Tafelska
tel. wewnętrzny 109
ksiegowosc@kpck.pl

KADRY

Ewelina Neumann
ewelina.neumann@kpck.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI

kierownik:
Renata Triebwasser
tel. wewnętrzny 110
administracja@kpck.pl
renata.triebwasser@kpck.pl

INWESTYCJE
I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Małgorzata Stempniewska
tel. wewnętrzny 101
sekretariat@kpck.pl

 

DZIAŁ MARKETINGU KULTURY

kierownik:
Marcin Wachniak
marcin.wachniak@kpck.pl

informacja kulturalna:
Hanna Ławniczak
tel. 52 565 15 05
hanna.lawniczak@kpck.pl

promocja:
Jędrzej Kubiak
tel. 52 585 15 01. wewnętrzny 107
jedrzej.kubiak@kpck.pl

promocja@kpck.pl

DZIAŁ ARTYSTYCZNY

kierownik:
Bogna Wojciechowska-Blachowska
tel. 52 585 15 01 wewnętrzny 125
bogna.wojciechowska-blachowska@kpck.pl

plastyka:
Daria Wojnicka
tel. wewnętrzny 119
daria.wojnicka@kpck.pl

Bartosz Pawlonka
tel. wewnętrzny 119
bartosz.pawlonka@kpck.pl

muzyka:
Roman Fieberg
tel. wewnętrzny 112
roman.fieberg@kpck.pl

teatr:
Barbara Sobotka
tel. wewnętrzny 120
barbara.sobotka@kpck.pl

literatura:
Krystyna Wulert
tel. wewnętrzny 121
krystyna.wulert@kpck.pl

taniec:
Małgorzata Wójcik
tel. wewnętrzny 120
malgorzata.wojcik@kpck.pl

 ceramika:
Adriana Witucka
tel. 52 370 12 25
adrianawadi@hotmail.com

kino:
Julian Waszak
tel. wewnętrzny 108
julian.waszak@kpck.pl

PRACOWNIA
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

kierownik:
Bogna Derkowska-Kostkowska
tel. wewnętrzny 116
bogna.derkowska-kostkowska@kpck.pl

Agnieszka Wysocka
tel. wewnętrzny 116
agnieszka.wysocka@kpck.pl

Lech Łbik
tel. wewnętrzny 114
lech.lbik@kpck.pl

Piotr Winter
tel. wewnętrzny 113
piotr.winter@kpck.pl

Krzysztof Bartowski
tel. wewnętrzny 113
krzysztof.bartowski@kpck.pl 

zabytki@kpck.pl 

PRACOWNIA INTEGRACJI
MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

kierownik:
Julian Waszak
tel. wewnętrzny 108
integracja@kpck.pl

starszy Instruktor:
Grażyna Piasecka
grazyna.piasecka@kpck.pl

młodszy instruktor:
Dominika Karbownik
dominika.karbownik@kpck.pl

młodszy instruktor:
Mateusz Grzębski
mateusz.grzebski@kpck.pl

„KWARTALNIK ARTYSTYCZNY
KUJAWY I POMORZE”

redaktor naczelny:
Krzysztof Myszkowski
tel. wewnętrzny 115
kwartalnik@kpck.pl

GALERIA SZTUKI
LUDOWEJ I NIEPROFESJONALNEJ

kierownik: Katarzyna Wolska
tel. 52 585 15 06
galeria@kpck.pl 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

kierownik:
Ewa Cholewińska
tel. 52 371 95 26