Kontakt

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-17:00

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY
pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
NIP 953-10-25-701

52 585 15 02
52 585 15 03
sekretariat@kpck.pl

Regon 000278356

Rachunek bankowy:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
II O/Bydgoszcz
nr 68124034931111000043057874 

DYREKTOR

Ewa Krupa
ewa.krupa@kpck.pl

SEKRETARIAT

Małgorzata Stempniewska
tel. 52 585 15 02 wew. 101
sekretariat@kpck.pl

DZIAŁ FINANSOWY

Z-ca Głównej Księgowej:
Małgorzata Kubiak
tel. 52 585 15 02 wew. 109
ksiegowosc@kpck.pl

KADRY

Ewelina Neumann
ewelina.neumann@kpck.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI

kierownik:
Renata Triebwasser
tel. 52 585 15 02 wew. 110
administracja@kpck.pl
renata.triebwasser@kpck.pl

INWESTYCJE
I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Małgorzata Stempniewska
tel. 52 585 15 02 wew. 101
sekretariat@kpck.pl

DZIAŁ ARTYSTYCZNY

Kierownik:
Bogna Wojciechowska-Blachowska
tel. 52 585 15 02 wew. 125
bogna.blachowska@kpck.pl

Pracownia Muzyki:
Roman Fieberg
tel. 52 585 15 02 wew. 112
roman.fieberg@kpck.pl

Marta Wierzbiańska
marta.wierzbianska@kpck.pl
t
el. 52 585 15 02 wew. 107

Pracownia Teatru:
Barbara Sobotka
tel. 52 585 15 02 wew. 120
barbara.sobotka@kpck.pl

Wioleta Górska-Nowik
tel. 52 585 15 02 wew. 120 
wioleta.gorska-nowik@kpck.pl

Pracownia Literatury:
Krystyna Wulert
tel. 52 585 15 02 wew. 121
krystyna.wulert@kpck.pl

Pracownia ceramiki:
Adriana Witucka
tel. 601 166 145
adrianawadi@hotmail.com

Pracownia znajduje się
przy ul. Toruńskiej 28 w Bydgoszczy.

PRACOWNIA
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Kierownik:
Bogna Derkowska-Kostkowska
tel. 52 585 15 02 wew. 116
bogna.derkowska-kostkowska@kpck.pl

Agnieszka Wysocka
tel. 52 585 15 02 wew. 116
agnieszka.wysocka@kpck.pl

Iwona Jastrzębska-Puzowska
tel. 52 585 15 02 wew. 113
iwona.jastrzebska-puzowska@kpck.pl

Lech Łbik
tel. 52 585 15 02 wew. 114
lech.lbik@kpck.pl

Piotr Winter
tel. 52 585 15 02 wew. 113
piotr.winter@kpck.pl

Krystian Strauss
krystian.strauss@kpck.pl

zabytki@kpck.pl

PRACOWNIA INTEGRACJI
MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Kierownik:
Julian Waszak
tel. 52 585 15 02 wew.  108
integracja@kpck.pl

Starszy Instruktor:
Grażyna Kaczmarek-Piasecka
grazyna.piasecka@kpck.pl

Młodszy instruktor:
Dominika Wielogórska
dominika.wielogorska@kpck.pl

Młodszy instruktor:
Mateusz Grzębski
mateusz.grzebski@kpck.pl

DZIAŁ MARKETINGU KULTURY

Kierownik:
Marcin Wachniak
marcin.wachniak@kpck.pl
promocja@kpck.pl

Informacja kulturalna:
Hanna Ławniczak
tel. 52 585 15 05
hanna.lawniczak@kpck.pl

Promocja:
Jędrzej Kubiak
tel. 52 585 15 02 wew. 107
jedrzej.kubiak@kpck.pl
promocja@kpck.pl

Grafik:
Daria Wojnicka
tel. 52 585 15 02 wew. 119
daria.wojnicka@kpck.pl

„KWARTALNIK ARTYSTYCZNY
KUJAWY I POMORZE”

Redaktor naczelny:
Krzysztof Myszkowski
tel. 52 585 15 02 wew. 115
kwartalnik@kpck.pl
www.kwartalnik.art.pl

GALERIA SZTUKI
LUDOWEJ I NIEPROFESJONALNEJ

Kierownik: Katarzyna Wolska
tel. 52 585 15 06
galeria@kpck.pl
www.galeria.kpck.pl

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Kierownik:
Ewa Cholewińska
tel. 52 371 95 26

WTZ znajduje się
przy ul. Toruńskiej 28 w Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego