Warsztaty i kursy

Warsztaty i kursy stanowią ważną cześć działalności edukacyjnej i instruktorsko-metodycznej jaką prowadzi Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

Warsztaty „Sam na scenie”
Adresatami są uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (młodzież szkół średnich i dorośli). Program składa się z dwóch części: „Interpretacja wiersza i prozy” (m.in.: analiza utworu, dobór środków wyrazu, dramaturgia i tempo wypowiedzi), „Sam na scenie”: (m.in. gest, ruch, mimika, przestrzeń gry). Prowadzenie: Anna Chudek i Mieczysław Giedrojć. 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Pracownią Teatru KPCK - kliknij link


Spotkanie edukacyjne i warsztaty „Na smyczy- bawimy się w teatr”
Warsztaty dla nauczycieli i instruktorów - osób zainteresowanych prowadzeniem dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, połączone ze spotkaniem edukacyjnym poświęconym krytyce i obronie korzystania z urządzeń elektronicznych i internetu. Zajęcia prowadzi: Zofia Wójcik (pedagog, instruktor teatralny, znana autorka scenariuszy teatralnych dla dzieci i młodzieży). Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Pracownią Teatru KPCK - kliknij link


Warsztaty „Teatr formy i przedmiotu”

Adresatami są opiekunowie dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, nauczyciele i instruktorzy prowadzący lub planujący założenie grupy teatralnej; amatorzy teatru, młodzież przygotowująca się do egzaminu na wydziały aktorskie, lalkarskie, wokalno-aktorskie szkół teatralnych, a także wszystkie osoby, które wykorzystują – bądź chcą wykorzystywać – formy teatralne w pracy animacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej. Termin i miejsce do uzgodnienia w Pracowni. Prowadząca: Anna Katarzyna Chudek (aktorka Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu) Warsztaty mają na celu zdobycie lub poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych przydatnych w pracy własnej, z amatorską grupą artystyczną oraz do wykorzystania w toku edukacji dzieci i młodzieży. W programie zajęć:

  • podstawy techniki gry przedmiotem, lalką. Zapoznanie z typami lalek teatralnych i prezentacja techniki gry,
  • animacja przedmiotu, zadania aktorskie z gry lalką,
  • ogólne możliwości teatru formy,
  • budowa etiudy teatralnej w oparciu o teatr lalek, przedmiotu,
  • kompozycja sceny i przedstawienia,
  • inspiracje do pracy z grupą podczas tworzenia spektaklu w obrębie ożywionej formy,
  • lalka i przedmiot jako pomoc w wyrażaniu siebie ludzi nieśmiałych, mających opory wobec prezentowania siebie w sytuacji publicznej.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Pracownią Teatru KPCK - kliknij link


Sztuka Mówienia Własnych Tekstów
Warsztaty kierowane są do osób piszących wiersze, którzy pragną przygotować się do prezentacji własnych tekstów podczas spotkań autorskich. Recytacja to sztuka przekazu słowa polegająca na wygłoszeniu z pamięci lub wyrazistym odczytaniu tekstów prozy lub wiersza. W programie warsztatów: - praca nad interpretacją utworów - ćwiczenia oddechowe i dykcyjne - praca nad gestem i ruchem w sztuce recytacji. Warsztaty odbywają się 1 raz w kwartale w siedzibie KPCK. Kierowane są do osób powyżej 18 roku życia, a prowadzone przez aktora teatralnego.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Pracownią Literatury KPCK - kliknij link


Warsztaty poetyckie - praca nad własnym tekstem

Celem jest podnoszenie umiejętności warsztatowych autorów wierszy i poszerzanie ich wiadomości na temat zjawisk zachodzących w literaturze współczesnej, rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji. Zajęcia prowadzą poeci i krytycy literaccy. Warsztaty odbywają się raz w kwartale w KPCK.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Pracownią Literatury KPCK - kliknij link


Muzyka- Instruktor- Komputer
Warsztaty dla instruktorów, nauczycieli muzyki i animatorów kultury muzycznej z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Pracownią Muzyki KPCK - kliknij link


Metodyka nauczania śpiewu
Warsztaty dla instruktorów, nauczycieli muzyki i animatorów kultury muzycznej z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Pracownią Muzyki KPCK - kliknij link


Kurs instruktora HIP HOP
Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym. Okres nauki trwa 3 miesiące. 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Pracownią Tańca KPCK - kliknij link więcej informacji - kliknij link


Weekdendowe szkolenie z ceramiki

Obejmuje 20 godzin lekcyjnych. W programie są podstawowe techniki lepienia w glinie małych form oraz techniki zdobienia ceramiki tradycyjnymi metodami – szkolenie pozwala na poszerzenie prowadzonych zajęć o nową dziedzinę sztuki jaką jest ceramika. Kursy prowadzone są w grupach nieprzekraczających 10 osób a powstałe prace są własnością autora, każdy może korzystać z autorskich projektów instruktora prowadzącego lub pracować w/g własnych projektów twórczych. W przypadku zebrania się grupy minimum 8 osób istnieje możliwość realizacji kursu poza siedzibą pracowni.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Pracownią Ceramiki KPCK - kliknij link


Kurs Ceramiki Artystycznej I stopnia

Obejmuje 20 godzin lekcyjnych, w programie jest nauka ręcznego lepienia form ceramicznych, nauka suszenia, zdobienia, technologia przygotowania masy plastycznej, podstawowa wiedza o stosowaniu różnych narzędzi, farb, pigmentów. Kursy prowadzone są w grupach nieprzekraczających 10 osób a powstałe prace są własnością autora, każdy może korzystać z autorskich projektów instruktora prowadzącego lub pracować w/g własnych projektów twórczych. Szkolenie prowadzone jest wyłącznie w siedzibie Pracowni Ceramiki.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Pracownią Ceramiki KPCK - kliknij link


Kurs Ceramiki Artystycznej II stopnia

Kurs trwa 40 godzin lekcyjnych, obejmuje naukę lepienia form zoomorficznych, wieloelementowych, tworzenia obrazów ceramicznych, w trakcie kursu uczestnicy poznają technologię przygotowywania i stosowania szkliw ceramicznych, farb ceramicznych podszkliwnych i naszkliwnych, poznają podstawowe techniki wypalania ceramiki w piecach elektrycznych.  Kursy prowadzone są w grupach nieprzekraczających 10 osób a powstałe prace są własnością autora, każdy może korzystać z autorskich projektów instruktora prowadzącego lub pracować w/g własnych projektów twórczych. Szkolenie prowadzone jest wyłącznie w siedzibie Pracowni Ceramiki.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Pracownią Ceramiki KPCK - kliknij link


Kurs batiku artystycznego

Obejmuje 20 godzin lekcyjnych w trakcie których uczestnicy poznają podstawowe techniki wykonywania obrazów batikowych, m.in. przygotowanie barwników, odpowiednich mieszanek wosku pszczelego, narzędzi stosowanych do nanoszenia wosku na tkaniny oraz różnych technik barwienia. Kursy prowadzone są w grupach nieprzekraczających 10 osób a powstałe prace są własnością autora, każdy może korzystać z autorskich projektów instruktora prowadzącego lub pracować w/g własnych projektów twórczych. W przypadku zebrania się grupy minimum 8 osób istnieje możliwość realizacji kursu poza siedzibą pracowni.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Pracownią Ceramiki KPCK - kliknij link

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego