Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednym z projektów edukacyjnych Pracowni Integracji Międzypokoleniowej skierowanych do osób 50+. Oferta to m.in. wykłady, warsztaty, seminaria o profilu ogólnoakademickim oraz zajęcia terenowe i zajęcia dodatkowe. Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku został założony w lutym 2016 roku przez Dyrektor KPCK Ewę Krupę oraz Kierownika PIM Juliana Waszaka. Kiedy przygotowywaliśmy projekt zakładaliśmy funkcjonowanie jednej grupy słuchaczy liczącej 100 seniorów. Byliśmy mile zaskoczeni kiedy w ciągu 3 dni zgłosiło się do nas i wypełniło dokumenty rekrutacyjne ponad 500 zainteresowanych. W chwili obecnej w „Kujawiaku” funkcjonują cztery grupy słuchaczy, każda z nich liczy od 120 do 150 osób. Opiekę merytoryczną nad UTW sprawuje Rada Naukowo-Programowa składająca się z 15 bydgoskich naukowców, której przewodniczącym jest dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zajęcia Uniwersytetu odbywają się w Salonie Hoffman KPCK przy Placu Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. Na zajęcia można dojechać autobusami linii nr 51, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 66, 80, 86 oraz tramwajami linii nr 2, 3, 4, 5, 6, 8.

REKRUTACJA, OPŁATY, REGULAMIN

Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku adresowany jest do osób, które ukończyły 50 lat. Aby zostać słuchaczem należy wypełnić Kwestionariusz Osobowy Kandydata, który wydawany jest w Pracowni Integracji Międzypokoleniowej (pokój nr 4 na parterze).

Pracownia Integracji Międzypokoleniowej przyjmuje wpłaty za semestr zimowy roku akademickiego 2017/18 od 1 do 29 września 2017 roku. Opłata semestralna wynosi 40 złotych. Prosimy najpierw o uiszczenie opłaty w Recepcji KPCK i podejście z paragonem kasy fiskalnej do pokoju nr 4 w celu podbicia pieczęci w indeksie, uzupełnienia dokumentacji oraz odebrania harmonogramu wykładów właściwego dla swojej grupy. Plany zajęć, harmonogramy wykładów, listy zniżek oraz nieodebrane dyplomy będziemy wydawać od 1 do 29 września. Wpłaty za semestr letni roku akademickiego 2017/18 będziemy przyjmować od 1 do 28 lutego 2018 roku.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W SEMESTRZE 2017/18 (WYKŁADY)

Zajęcia odbywają się w Salonie Hoffman KPCK przy Placu Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. Zajęcia dla każdej grupy wykładowej są ustalane indywidualnie – prosimy uczęszczać na zajęcia zgodnie z harmonogramem.

Na zajęcia można dojechać autobusami linii nr 51, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 66, 80, 86 oraz tramwajami linii nr 2, 3, 4, 5, 6, 8. Przy wejściu na salę wykładową sprawdzamy listę obecności – prosimy zabierać ze sobą indeksy.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/18, wykład nr 14 oraz wręczenie dyplomów odbędzie się 5 czerwca 2018 r. w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Szymanowskiego 3. Wejście główne do Biblioteki znajduje się przy rondzie od strony głównego kampusu UKW i boiska sportowego.

Wykłady 1 grupy (czerwonej)

 • Wykład nr 8 - 07.03.2018 – środa, godz. 14:00
  Wykładowca: prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
  Temat: „Pomyślne starzenie się – czy jest możliwe?”
 • Wykład nr 9 - 21.03.2018 – środa, godz. 14:00
  Wykładowca: dr Agnieszka Wysocka
  Temat: „Sławne Kobiety z terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego od średniowiecza do współczesności”
 • Wykład nr 10 - 11.04.2018 – środa, godz. 14:00
  Wykładowca: dr Aleksandra Pauszek
  Temat: „Żebyś zawsze pamiętał o ćwiczeniach pamięci i nie tylko”
 • Wykład nr 11 - 24.04.2018 – wtorek, godz. 14:00
  Wykładowca: dr Zofia Stypczyńśka
  Temat: „Rośliny obce -⁠ sprzymierzeńcy i wrogowie”
 • Wykład nr 12 - 09.05.2018 – środa, godz. 14:00
  Wykładowca: mgr inż. Joanna Szulc
  Temat: „Jak czytać etykiety produktów spożywczych? Czy każde E jest złe?”
 • Wykład nr 13 - 23.05.2018 – środa, godz. 14:00
  Wykładowca: dr Aleksandra Pauszek
  Temat: „Jak pomóc rodzinie osoby chorej na Alzhaimera?”
 • Wykład nr 14 - 05.06.2018 – wtorek, godz. 14:00
  Wykładowca: prof. dr hab. Andrzej Dyszak
  Temat: „Życie codzienne bydgoszczan zapisane w gwarze bydgoskiej”

Wykłady 2 grupy (różowej)

 • Wykład nr 8 - 07.03.2018 – środa, godz. 16:00
  Wykładowca: prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
  Temat: „Pomyślne starzenie się – czy jest możliwe?”
 • Wykład nr 9 - 21.03.2018 – środa, godz. 16:00
  Wykładowca: dr Agnieszka Wysocka
  Temat: „Sławne Kobiety z terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego od średniowiecza do współczesności”
 • Wykład nr 10 - 11.04.2018 – środa, godz. 16:00
  Wykładowca: dr Aleksandra Pauszek
  Temat: „Żebyś zawsze pamiętał o ćwiczeniach pamięci i nie tylko”
 • Wykład nr 11 - 24.04.2018 – wtorek, godz. 16:00
  Wykładowca: dr Zofia Stypczyńśka
  Temat: „Rośliny obce -⁠ sprzymierzeńcy i wrogowie”
 • Wykład nr 12 - 09.05.2018 – środa, godz. 16:00
  Wykładowca: mgr inż. Joanna Szulc
  Temat: „Jak czytać etykiety produktów spożywczych? Czy każde E jest złe?”
 • Wykład nr 13 - 23.05.2018 – środa, godz. 16:00
  Wykładowca: dr Aleksandra Pauszek
  Temat: „Jak pomóc rodzinie osoby chorej na Alzhaimera?”
 • Wykład nr 14 - 05.06.2018 – wtorek, godz. 16:00
  Wykładowca: prof. dr hab. Andrzej Dyszak
  Temat: „Życie codzienne bydgoszczan zapisane w gwarze bydgoskiej”

Wykłady 3 grupy (żółtej)

 • Wykład nr 8 - 14.03.2018 – środa, godz. 16:00
  Wykładowca: prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
  Temat: „Pomyślne starzenie się – czy jest możliwe?”
 • Wykład nr 9 - 27.03.2018 – wtorek, godz. 16:00
  Wykładowca: dr Agnieszka Wysocka
  Temat: „Sławne Kobiety z terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego od średniowiecza do współczesności”
 • Wykład nr 10 - 10.04.2018 – wtorek, godz. 16:00
  Wykładowca: dr Aleksandra Pauszek
  Temat: „Żebyś zawsze pamiętał o ćwiczeniach pamięci i nie tylko”
 • Wykład nr 11 - 25.04.2018 – środa, godz. 16:00
  Wykładowca: dr Zofia Stypczyńśka
  Temat: „Rośliny obce -⁠ sprzymierzeńcy i wrogowie”
 • Wykład nr 12 - 16.05.2018 – środa, godz. 16:00
  Wykładowca: mgr inż. Joanna Szulc
  Temat: „Jak czytać etykiety produktów spożywczych? Czy każde E jest złe?”
 • Wykład nr 13 - 30.05.2018 – środa, godz. 16:00
  Wykładowca: dr Aleksandra Pauszek
  Temat: „Jak pomóc rodzinie osoby chorej na Alzhaimera?”
 • Wykład nr 14 - 05.06.2018 – wtorek, godz. 16:00
  Wykładowca: prof. dr hab. Andrzej Dyszak
  Temat: „Życie codzienne bydgoszczan zapisane w gwarze bydgoskiej”

Wykłady 4 grupy (zielonej)

 • Wykład nr 8 - 14.03.2018 – środa, godz. 14:00
  Wykładowca: prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
  Temat: „Pomyślne starzenie się – czy jest możliwe?”
 • Wykład nr 9 - 27.03.2018 – wtorek, godz. 14:00
  Wykładowca: dr Agnieszka Wysocka
  Temat: „Sławne Kobiety z terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego od średniowiecza do współczesności”
 • Wykład nr 10 - 10.04.2018 – wtorek, godz. 14:00
  Wykładowca: dr Aleksandra Pauszek
  Temat: „Żebyś zawsze pamiętał o ćwiczeniach pamięci i nie tylko”
 • Wykład nr 11 - 25.04.2018 – środa, godz. 14:00
  Wykładowca: dr Zofia Stypczyńśka
  Temat: „Rośliny obce -⁠ sprzymierzeńcy i wrogowie”
 • Wykład nr 12 - 16.05.2018 – środa, godz. 14:00
  Wykładowca: mgr inż. Joanna Szulc
  Temat: „Jak czytać etykiety produktów spożywczych? Czy każde E jest złe?”
 • Wykład nr 13 - 30.05.2018 – środa, godz. 14:00
  Wykładowca: dr Aleksandra Pauszek
  Temat: „Jak pomóc rodzinie osoby chorej na Alzhaimera?”
 • Wykład nr 14 - 05.06.2018 – wtorek, godz. 14:00
  Wykładowca: prof. dr hab. Andrzej Dyszak
  Temat: „Życie codzienne bydgoszczan zapisane w gwarze bydgoskiej”0
PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE 2017/2018 (TERENÓWKI, ZAJĘCIA DODATKOWE)

Słuchacze Akademii Sztuk Wszelakich  i Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Członkowie Klubu Seniora „Złota Jesień” mogą korzystać bezpłatnie lub za niewielką odpłatnością (składka na materiały itd.) z zajęć dodatkowych takich jak kluby, sekcje, grupy i koła zainteresowań oraz zespoły artystyczne.

PONIEDZIAŁEK

 • Koło genealogiczne / Koło historyczne, godz. 9:00-13:30, Antresola
 • Grupa Plastyczna, godz. 11:00-⁠15:00, Salon Hoffman
 • Klub Gier Karcianych i Planszowych „Hetman”, godz. 12:00-15:00, Antresola

WTOREK

 • Zespół Tańca Nowoczesnego „noWa”, godz. 9:00-⁠11:00, Salon Hoffman
 • Klub Pracy Twórczej „Pipsztyk”, godz. 11:00-⁠13:00, Salon Hoffman
 • Zespół Wokalny „Tercja”, godz. 11:00-⁠12:30, Ogród Zimowy
 • Klub Seniora „Uniwerek”, godz. 14:00-⁠15:30, Antresola
 • Żeński Chór Kameralny „Belcanto”, godz. 15:00-⁠17:00, Ogród Zimowy

ŚRODA

 • Teatr Form Różnych „Nasza Klasa”, godz. 10:00-⁠12:00, Salon Hoffman
 • Zespół Wokalny „Niespodzianka”, godz. 12:00-⁠13:30, Antresola

CZWARTEK

 • Kinowy Klub Dyskusyjny „KAKADU”, godz. 10:00-⁠13:00, Cafe Kino

PIĄTEK

 • Projekt „Cyfrowy Senior”, godz. 9:00-⁠10:30, Biblioteka WiM
 • Klub Seniora „Koło PTTK nr 18”,    godz. 10:00-⁠12:00, Antresola
 • Klub Gier Karcianych i Planszowych „Hetman”, godz. 10:00-15:00, Ogród Zimowy
 • Warsztaty: „Scena dla każdego”, godz. 10:30-⁠12:30, Salon Hoffman
 • Projekt „Cyfrowy Senior”, godz. 11:00-⁠12:30, Biblioteka WiM
 • Projekt „Cyfrowy Senior”, godz. 13:00-⁠14:30, Biblioteka WiM

INNE

 • Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
 • Galerię Miejską bwa w Bydgoszczy
 • Główny Urząd Poczty Polskiej w Bydgoszczy
 • Radio PiK w Bydgoszczy
 • Teatr Polski w Bydgoszczy
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy
 • Komendę Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 • Bibliotekę Główną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 • Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
 • i wiele innych
RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku wspiera merytorycznie Rada Naukowo-Programowa, której Przewodniczącym jest dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członkowie Rady:

 • prof. zw. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Adam Sudoł z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Jacek Kubica z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • dr hab. Aldona Kubica z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • dr hab. Monika Jaworska-Witkowska z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
 • dr hab. Zdzisław Biegański z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Maciej Chlewicki z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Anna Andruszkiewicz z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • dr Zofia Stypczyńska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • ks. dr Marcin Puziak z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej im. Błogosławionego Biskupa Michała Kozala
 • ks. dr Sylwester Warzyński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Wojciech Dyngosz z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
ZNIŻKI / OFERTY SPECJALNE

Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje swoim słuchaczom dodatkowe korzyści. Za okazaniem indeksu u naszych partnerów słuchacze otrzymują zniżki i oferty specjalne:

 • Kawiarnia PO CO – ul. Długa 61 w Bydgoszczy. Kawa za 7 zł.
 • Restauracja Ukraińska Wysoki Zamek – ul. Długa 1 w Bydgoszczy. 25% zniżki na zestawy obiadowe – promocja trwa od poniedziałku do piątku.
 • Kawiarnia Cafe Kino – ul. Długa 32 w Bydgoszczy. 20% zniżki na ofertę napojów z karty – promocja nie obowiązuje w czwartki.
 • Pizzeria HELLoPIZZA – ul. Długa 58 w Bydgoszczy. 10% zniżki na każdą pizzę w lokalu – zniżka nie dotyczy napojów i dowozów.
 • Restauracja TENTEGO – ul. Podwale 15 w Bydgoszczy. 10% zniżki na wszystkie dania z karty – promocja nie dotyczy napojów.
 • Restauracja KURKUMA Sushi&Fusion – ul. Jagiellońska 1 w Bydgoszczy, Bydgoskie Centrum Finansowe. 10% zniżki na sushi.
 • Restauracja King Fu Fusion – ul. Jatki 2 w Bydgoszczy. 10% zniżki na całą ofertę z karty.
 • Pub Kraftodajnia – ul. Plac Kościeleckich 5 i ½ w Bydgoszczy. 2 złote zniżki na każdy gatunek piwa z nalewaka.
 • Bellaline Wellnes Centrum – ul. Toruńska 59, Hala Łuczniczka w Bydgoszczy. Oferta specjalna Fitness dla Seniorów – informacja pod nr tel. 52 345 21 45.
 • Szkoła Językowa English Pro Academy – ul. 3 maja 8, lokal 1 w Bydgoszczy. Kursy językowe dla Seniorów – informacja pod nr tel. 516 081 202.
 • Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy – ul. Szwalbego 6 w Bydgoszczy. Bilety w kasie na wybrane koncerty w cenie 10 złotych. Punkt promocji i sprzedaży biletów w czasie wykładów ASW i UTW.
 • Biuro Podróży Gosia Travel – ul. Długa 15 w Bydgoszczy. Oferta wycieczek krajowych i zagranicznych dla Seniorów, tel. 52 345 65 59.
 • Ośrodek Wypoczynkowy Helios – Jastrzębia Góra i Dźwirzyno. Punkt sprzedaży na początku roku kalendarzowego w czasie wykładów ASW i UTW. Jastrzębia Góra tel. 58 67 49 151, Dźwirzyno tel. 94 35 85 452.
 • Pierogarnia Stary Młyn – ul. Poznańska 4/w w Bydgoszczy, 11% zniżki na pierogi.
 • Restauracja Ratuszowa – ul. Długa 37. 15 % zniżki na wszystko w karcie. Kawa i ciasto w cenie 6 zł – Zestaw Seniora. Ponadto w ofercie lunch jednodaniowy w cenie 13.90 zł, lunch dwudaniowy w cenie 17.90 zł.

 

Powiązane wydarzenia i artykuły

Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi Pracownia Integracji Międzypokoleniowej:

Kierownik pracowni:

 

JULIAN WASZAK
julian.waszak@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108

Zespół pracowni:

GRAŻYNA KACZMAREK-PIASECKA
grazyna.piasecka@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108


DOMINIKA WIELOGÓRSKA
dominika.wielogorska@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108


MATEUSZ GRZĘBSKI
mateusz.grzebski@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją
samorządu województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego