Pracownia Teatru

Pracownia Teatru sprawuje opiekę merytoryczną nad amatorskim ruchem teatralnym w regionie kujawsko-pomorskim. Upowszechnia dorobek twórczy amatorów poprzez jego prezentację przed szerszą publicznością niż lokalna, w czasie organizowanych przeglądów, konkursów, festiwali, spotkań, konfrontuje i umożliwia wymianę doświadczeń artystycznych, a co za tym idzie integruje środowisko animatorów kultury teatralnej z całego regionu. Pracownia Teatru wspiera edukację artystyczną poprzez prowadzenie konsultacji i warsztatów zarówno dla dzieci i młodzieży, a przede wszystkim dla nauczycieli i instruktorów w celu podniesienia posiadanych przez nich kwalifikacji, gromadzi i udostępnia materiały repertuarowe i opracowania metodyczne (w tym tworzy własne). Pracownia Teatru koordynuje pracę w terenie poprzez tworzenie "bazy danych" o istniejących grupach teatralnych i umożliwia dostęp informacji na ten temat, oferuje pomoc merytoryczną i wsparcie organizacyjne podczas realizacji imprez, umożliwia nawiązywanie kontaktu z fachowcami w dziedzinie teatru poprzez współpracę z innymi, także profesjonalnymi instytucjami kultury i stowarzyszeniami.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami prowadzonych działań:

PRZEGLĄDY I KONKURSY

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Prezentacje konkursowe odbywają się w formie czterech turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora i „wywiedzione ze słowa”.
więcej informacji

Turniej Słowa „Słowo źródłem inspiracji”
Konkurs skupia każdego roku około dwóch tysięcy wykonawców w wieku od siedmiu do piętnastu lat. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie najmłodszych do samodzielnych poszukiwań repertuarowych i indywidualnych sposobów wypowiedzi artystycznej.
więcej informacji


Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych "Teatr bez granic"
Konkurs adresowany do młodzieżowych grup teatralnych. Prezentowane przedstawienia to małe formy realizowane w różnych konwencjach i technikach, corocznie prezentacje konkursowe gromadzą około 200 małych aktorów.
więcej informacji


Spotkania Teatrów Obrzędu Ludowego
Są to prezentacje teatrów wiejskich kultywujących ginące tradycje ludowe naszego regionu. Imprezę wzbogacają występy kapel ludowych, wystawa rękodzieła artystycznego połączona z degustacją regionalnych potraw oraz korowód.
więcej informacji

 

WARSZTATY I KONSULTACJE

 

Warsztaty „Sam na scenie”
Adresatami są uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (młodzież szkół średnich i dorośli). Program składa się z dwóch części: „Interpretacja wiersza i prozy” (m.in.: analiza utworu, dobór środków wyrazu, dramaturgia i tempo wypowiedzi), „Sam na scenie”: (m.in. gest, ruch, mimika, przestrzeń gry). Prowadzenie: Anna Chudek i Mieczysław Giedrojć. Najbliższe warsztaty zaplanowano na 7 kwietnia 2018 r.


Spotkanie edukacyjne i warsztaty „Na smyczy- bawimy się w teatr”
Warsztaty dla nauczycieli i instruktorów - osób zainteresowanych prowadzeniem dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, połączone ze spotkaniem edukacyjnym poświęconym krytyce i obronie korzystania z urządzeń elektronicznych i internetu. Zajęcia prowadzi: Zofia Wójcik (pedagog, instruktor teatralny, znana autorka scenariuszy teatralnych dla dzieci i młodzieży). Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy. Najbliższe warsztaty zaplanowano na 8-9 grudnia 2017 r.


Warsztaty „Teatr formy i przedmiotu”

Adresatami są opiekunowie dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, nauczyciele i instruktorzy prowadzący lub planujący założenie grupy teatralnej; amatorzy teatru, młodzież przygotowująca się do egzaminu na wydziały aktorskie, lalkarskie, wokalno-aktorskie szkół teatralnych, a także wszystkie osoby, które wykorzystują – bądź chcą wykorzystywać – formy teatralne w pracy animacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej. Termin i miejsce do uzgodnienia w Pracowni. Prowadząca: Anna Katarzyna Chudek (aktorka Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu) Warsztaty mają na celu zdobycie lub poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych przydatnych w pracy własnej, z amatorską grupą artystyczną oraz do wykorzystania w toku edukacji dzieci i młodzieży. W programie zajęć:

  • podstawy techniki gry przedmiotem, lalką. Zapoznanie z typami lalek teatralnych i prezentacja techniki gry,
  • animacja przedmiotu, zadania aktorskie z gry lalką,
  • ogólne możliwości teatru formy,
  • budowa etiudy teatralnej w oparciu o teatr lalek, przedmiotu,
  • kompozycja sceny i przedstawienia,
  • inspiracje do pracy z grupą podczas tworzenia spektaklu w obrębie ożywionej formy,
  • lalka i przedmiot jako pomoc w wyrażaniu siebie ludzi nieśmiałych, mających opory wobec prezentowania siebie w sytuacji publicznej.

 

WYDAWNICTWA I MATERIAŁY METODYCZNE

 

Pracownia Teatru prowadzi też działalność wydawniczą polegającą na opracowywaniu materiałów metodycznych służących pomocą  miłośnikom sztuki słowa i teatru.

 

Miłośnik Teatru Lalek
Wydawnictwo ukazuje się regularnie od 1997 roku. Każdej jesieni przygotowywany jest kolejny numer pisma, który ułatwia instruktorom poszukiwanie ciekawego repertuaru i dobór odpowiednich metod i form działania.
więcej informacji


Rycerze Słowa

Wydawnictwo skierowane jest do instruktorów i nauczycieli rozpoczynających pracę ze słowem, oraz do uczniów gimnazjów i młodzieży licealnej, która zamierza prezentować wybrane teksty. Na stronach „Rycerzy Słowa” omawiane są podstawowe problemy recytacji - autor Barbara Sobotka zwraca uwagę na dobór repertuaru (zwłaszcza dla najmłodszych recytatorów) i wskazuje na właściwą drogę przygotowania do prezentacji począwszy od analizy wybranego utworu poprzez interpretację i dobór środków wyrazu na omówieniu ogólnego wyrazu artystycznego skończywszy. Wydawnictwo jest udostępniane bezpłatnie.

„Rycerzy Słowa” - pobierz bezpłatnie w formacie PDF


„Bawimy się w teatr”

Wydawnictwo przeznaczone dla instruktorów prowadzących teatry dziecięce. Do nabycia w siedzibie KPCK w cenie 10zł. Mozliwość zamówienia po przedpłacie - prosimy o kontakt e-mail: barbara.sobotka@kpck.pl

 

Powiązane wydarzenia i artykuły

Polecamy:

Prowadząca pracownię

 

BARBARA SOBOTKA
barbara.sobotka@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 120

Pracownia jest częścią działu artystycznego

BOGNA WOJCIECHOWSKA-BLACHOWSKA
kierownik działu artystycznego
bogna.blachowska@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 121

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją
samorządu województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego