WTZ na „CecylJanie 2017”

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy swą działalność prowadzi od 1997 roku. Jest placówką przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, dla których w ramach codziennego pobytu prowadzona jest rehabilitacja społeczna oraz zawodowa.
Zajęcia w Warsztacie prowadzone są dla 25 uczestników, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ.
Celem prowadzonej terapii jest usprawnianie codziennego funkcjonowania w zakresie społecznym, emocjonalnym i poznawczym uczestników: m.in. zaradności osobistej, porozumiewania się, kontaktów interpersonalnych, umiejętności współżycia i współpracy, samodzielności czy też radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy rozwijają podstawowe oraz specjalistyczne umiejętności zawodowe, umożliwiające im późniejsze podjęcie szkolenia czy pracy zarobkowej, np. w zakładzie aktywności zawodowej.
W trosce o rozwój uczestników i mając na względzie dbałość o ich preferencje oraz zainteresowania, w Warsztacie funkcjonuje pięć pracowni o zróżnicowanym profilu:

  1. Pracownia ceramiczna
  2. Pracownia artystyczna
  3. Pracownia krawiecko-rękodzielnicza
  4. Pracownia ogrodnicza
  5. Pracownia ogólnorozwojowa

Realizacja celów terapeutycznych odbywa się również za pośrednictwem innych, różnorodnych form terapii: zajęcia z psychologiem, pedagogiem, rehabilitantem, zajęcia psychoedukacyjne, ogólnorozwojowe oraz inne formy terapii, wynikające z potrzeb uczestników np. trening ekonomiczny, pełnienie przez nich dodatkowych funkcji i dyżurów. W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej prowadzone są długofalowe programy integracji i współpracy ze szkołami, organizowane są kiermasze, wystawy, wycieczki i wyjścia do różnych miejsc użytku publicznego (kino, teatr, galerie). Ponadto WTZ chętnie przyjmuje w swoich progach gości.