Kluby i koła zainteresowań

Klub Seniora „Złota Jesień”
Klub Seniora „Złota Jesień” powstał w 1965 r z inicjatywy kierownika Działu Pracy Środowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury (obecnie KPCK) Leona Kowalskiego. Pierwszym przewodniczącym klubu był Gracjan Maślankowski. Klub działa do dnia dzisiejszego w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury ma wieloletnią tradycję w kultywowaniu działalności w środowisku lokalnym seniorów. Klub ze względu na różnorodność proponowanej oferty można określić jako prężnie działający. Wielokrotny laureat konkursów na „Najlepszy Klub Seniora”. Klub może się pochwalić organizacją różnych zabaw tematycznych oraz występami chętnie zapraszanych Zespołów. Obecnie Klub spotyka się w każdy poniedziałek w Restauracji „Tango”, a prezesem jest znana i lubiana, charyzmatyczna liderka Teresa Macioszek.

Zespół Wokalny „Tercja” Klubu Seniora „Złota Jesień”
Instruktorem zespołu jest Roman Fieberg z Działu Artystycznego KPCK. Zespół śpiewa znane utwory polskich wokalistów między innymi Seweryna Krajewskiego, Ryszarda Rynkowskiego, oraz Zespołu „Filipinek”. Występuje na przeglądach, festiwalach, imprezach okolicznościowych uświetnia swoimi występami wieczorki klubowe śpiewając muzykę popularną, wielokrotnie nominowany do Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS”. W swoim repertuarze posiada także kolędy, pastorałki, pieśni patriotyczne. Liderką zespołu jest Teresa Macioszek.

Zespół Wokalny „Niespodzianka” Klubu Seniora „Złota Jesień”
„Niespodzianka” powstała jako alternatywny zespół wokalny Klubu Seniora „Złota Jesień” w 2006 roku. Założycielem i opiekunem była ówczesna przewodnicząca Klubu Janina Kurdynowska. Prezentuje utwory biesiadne, jest zespołem mieszanym, do zespołu należą panie i panowie którzy chętnie biorą udział w różnych spotkaniach, przeglądach. Zespół pracuje bez instruktora. Liderką Zespołu jest Teresa Zbytniewska. 

Klub Seniora „Uniwerek”
Działa od 1998 roku inicjatorem powstania klubu, a zarazem pierwszą przewodniczącą Klubu „Uniwerek” była Cecylia Zwolińska, jedna ze słuchaczek Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do dnia dzisiejszego uczestnikami klubu są słuchaczki Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Akademii Sztuk Wszelakich. Skupia wokół siebie tych którzy chcieliby się dodatkowo spotykać, porozmawiać na interesujące tematy. Liderką Klubu jest Jadwiga Matysiak.

Klub Seniora „Koło PTTK nr 18”
Działa od prawie 4o lat. Powstał z myślą o ludziach pasjonujących się turystyka krajową. Pierwszym i długoletnim przewodniczącym był Antoni Matylis. Koło organizuje wyjazdy turystyczne, prelekcje i pogadanki. Pośród zwiedzanych miejsc na mapie klubu znalazły się nie tylko okoliczne miasta, miejscowości takie jak Nakło, Radzyń Chełmiński czy Koronowo ale i miejsca turystyczne takie jak Łeba i Wrocław. Liderką Klubu jest Alicja Porażka. Wszystkie wycieczki oraz działania Klubowiczów są odnotowywane w obszernych kronikach upamiętniających ich wycieczki.

Żeński Chór Kameralny „Belcanto”
Żeński Chór Kameralny „Belcanto”, czyli „Piękny Śpiew”, rozpoczął działalność artystyczną w 2000 roku w Klubie Seniora „Uniwerek”. Zamysł utworzenia zespołu zrodził się podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2000. Pierwszą opiekunką i dyrygentem chóru była Anna Hołowicka. „Belcanto” bierze aktywny udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych na terenie Miasta Bydgoszcz oraz w Województwie Kujawsko-Pomorskim. W swoim dorobku artystycznym Chór ma występy podczas imprez takich jak Wojewódzkie i Ogólnopolskie Przeglądy Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS”, „Laur Seniora” czy „Babie Lato”, gdzie „Belcanto” był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Chór bierze także czynny udział w promowaniu kultury wysokiej występując dla podopiecznych domów pomocy społecznej i domów dziennego pobytu, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w Klubach Seniora, Klubach Nauczyciela, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, szkołach, Bydgoskim Pałacu Młodzieży, uroczystościach z okazji „Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej” czy Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Obecnie chór śpiewa pod batutą Łukasza Hermanowicza pedagoga młodego pokolenia, absolwenta dyrygentury symfonicznej i chóralnej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Śpiewa znane utwory chóralne, kolędy, pastorałki, pieśni paschalne, piosenki ludowe, pieśni patriotyczne, utwory dawne śpiewane na dworach. Ze względu na liczbę głosów to chór trzygłosowy, ze względu na płeć, żeński, ze względu na mecenasa, uniwersytecki chór amatorski. Liderką Chóru jest Genowefa Piwowarska. 

Teatr Form Różnych „Nasza Klasa”
Teatr powstał w 2007 r. pod kierunkiem znanej bydgoskiej aktorki Teresy Wądzińskiej–Szpecht. Pierwsze przedstawienie, zarazem premiera grupy teatralnej miało miejsce w marcu 2008. Teatr występował m. in. dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora, w filiach bibliotek na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Domach Dziennego Pobytu na terenie Bydgoszczy i Inowrocławia, w Gminnych Ośrodkach Kultury oraz Miejskich Ośrodkach Kultury. W swoim dorobku artystycznym Teatr ma występy podczas imprez takich jak Wojewódzkie i Ogólnopolskie Przeglądy Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS”, Juwenalia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie, Juwenalia Bydgoskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku i był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Programy artystyczne jakie realizuje Teatr to m.in. program poetycki „KOCHAJMY SIĘ”, „Limeryki” Zdzisława Prusa, Kabaret „Ale jest mi przykro”, program poetycki o J. Słowackim „Syn słowa”, program poetycki „Dobry wieczór MONSIEUR CHOPIN”, Kabaret „Wspomnienia z PRLu”, „Maria Skłodowska-Curie – wybrane epizody z życia”, program poetycki „Tajemniczy wieczór”, psalmy dotyczące tygodnia kultury chrześcijańskiej „Czego chcesz od nas Panie”, kabaret „Trzecia kartka”, „O malarzu, który miał ambicje codziennie być innym”, kabaret „Scenki z życia mieszkańców wyspy OLABOGA”, program poetycki o J. Tuwinie „Ojczyzna-Polszczyzna”, program kabaretowy „Rewanż sentymentalny”, „Pocztówka od Kolberga z Kujawsko-Pomorskiego”, program kabaretowy „Biesiada Staropolska” i wiele innych. Aktualnie Teatr jest rozchwytywany przez najmłodszych fanów za sprawą wystawianych bajek takich jak „Przygody Kubusia Puchatka”. Liderem „Naszej Klasy” jest Kordian Kaniecki. Scenariusze i opracowania literackie dla Teatru przygotowuje Alfreda Piątek. Za oprawę muzyczną oraz scenografię jest odpowiedzialny instruktor Mateusz Grzębski.

Grupa Tańca Nowoczesnego „noWa”
Zajęcia prowadzi Małgorzata Wójcik z Działu Artystycznego KPCK. Grupa powstała na początku 2014 roku, swoim występem uświetniała już 16. Ogólnopolski Przegląd Artystycznego „ARS 2014” witając uczestników Przeglądu. Grupa nie uczestniczyła w tym konkursie. Występowała na 17. Wojewódzkim i Ogólnopolskim Przeglądzie „ARS 2017”, brała udział w Juwenaliach Trzeciego Wieku w Warszawie oraz wielu innych konkursach i przeglądach. Taniec nowoczesny to okres poprzedniego stulecia, są to różne style, taniec pozwala wyrazić swoje emocje, poprzez emocje wyrażamy swoją osobę. Nasze panie tańczą „Słoneczną salsę”, a także w rytmie tanga. Najlepszym przykładem tego rodzaju twórczości – tańca nowoczesnego są musicale. Panie występujące w grupie polepszają swoją jakość życia poprzez aktywność fizyczną, gdy tańczą są pełne ekspresji. Liderką Grupy jest Anna Bielawska.

Grupa Plastyczna
W Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej KPCK w Bydgoszczy od ośmiu lat, odbywają się zajęcia plastyczne, w których aktualnie uczestniczy prawie trzydziestka słuchaczy (zdecydowanie przeważają kobiety) Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rozwijają u nas swoje zdolności, poznają różne techniki rysunkowe i malarskie, ołówek, węgiel, pastel, temperę, spotykają się i dyskutują o sztuce, życiu, swoich zmaganiach z długo skrywanym talentem i malarską materią. Wspólnie tworzą atmosferę, w której łatwiej przełamać własne bariery i zahamowania, otworzyć się na sztukę i innych ludzi. Dla kilkorga z nich malarstwo stało się prawdziwą pasją, której poświęcają każdą wolną chwilę, mają swoje indywidualne wystawy w różnych galeriach, zdobywają nagrody w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich (jak Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki), ich prace są kupowane nawet przez muzea. Od kilku GSLiN organizuje plenery w pięknych miejscach naszego województwa, jak Biskupin czy Lubostroń, które świetnie integrują grupę i są niezastąpionym twórczym bodźcem. Podsumowanie naszych spotkań i całorocznej pracy to wystawy, aktualnie w Salonie Hoffman, na których prezentujemy najlepsze prace każdego uczestnika powstałe w Galerii, w trakcie zajęć w danym roku akademickim. To nie tylko wyjście na zewnątrz „do ludzi” z własnymi dokonaniami ale i możliwość spojrzenia na nie z dystansu i w innym niż pracowniany kontekście. 

Klub Pracy Twórczej „Pipsztyk”
Klub powstał pod koniec 2015 roku z inicjatywy kierownika PIM Juliana Waszaka i instruktora Mateusza Grzębskiego. Od tego czasu osoby uczestniczące w zajęciach mają okazję poznać nowe techniki plastyczne oraz różnorodne formy rękodzieła artystycznego. Spośród zrealizowanych warsztatów przeprowadzone zostały tematy takie jak: masa solna, układanie kompozycji kwiatowych, quilling, sucha porcelana, decoupage, ozdabianie mebli czy papierowa wiklina. Pipsztyk aktywnie uczestniczy w wielu akcjach o zasięgu ogólnopolskim organizowanych przez Pracownię Integracji Międzypokoleniową. Pierwszym instruktorem klubu była dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk (etnograf), a od lutego 2016 pracą klubu kieruje instruktor Dominika Karbownik (etnolog). Poza częścią warsztatową, Pipsztyk to również miejsce spotkań w miłej atmosferze i możliwość pokazania swoich pasji i talentów innym uczestnikom zajęć. Liderką Klubu jest Danuta Kaczmarek.

Kinowy Klub Dyskusyjny „Kakadu”
Klub działa od stycznia 2014 roku we współpracy Pracowni Integracji Międzypokoleniowej z Kawiarnią Cafe Kino przy ul. Długiej 32 oraz Klubem KANCELARIA przy ul. Przesmyk 1. Pomysłodawcą i opiekunem „Kakadu” jest kierownik PIM Julian Waszak. Prelekcje i seanse obecnie prowadzi instruktor Mateusz Grzębski. Interesują nas filmy trudne, niszowe, poruszające współczesne problemy społeczne lub oparte na prawdziwych historiach. Realizujemy także przeglądy tematyczne filmów połączone z wykładami i prelekcjami zaproszonych gości, wystawami oraz konkursami tematycznymi. Do tej pory zorganizowaliśmy takie przeglądy jak: Bydgoski Dzień z Kryminałem, Dni ANIME, Dni Science Fiction: Filmy Ridley’a Scotta, Dni ANIME: Steampunk & Cyberpunk, Dni Science Fiction: Gwiezdne Wojny i inne mniejsze formy.

Klub Gier Karcianych i Planszowych „Hetman”:
Klub powstał pod koniec 2015 roku z inicjatywy kierownika PIM Juliana Waszaka i instruktora Mateusza Grzębskiego. Klub zrzesza osoby zainteresowane brydżem sportowym, szachami, scrabble oraz innymi grami planszowymi i karcianymi. „Hetman” jest otwarty na wszystkich, którzy cenią sobie walkę fair play oraz uczciwą sportową rywalizację. Zajęcia te są nie tylko okazją do podtrzymywania swoich zainteresowań ale i wspólnych spotkań w przyjemnej atmosferze. Liderką Klubu jest Hanna Foss.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją
samorządu województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego