93 nr „Kwartalnika Artystycznego”

 

Redakcja: Krzysztof Myszkowski – redaktor naczelny, Barbara Laskowska – biuro redakcji
Zespół: Adam Bednarek, Jan Błoński [1931-2009], Stefan Chwin, Aleksander Fiut, Michał Głowiński, Marek Kędzierski, Julian Kornhauser, Leszek Szaruga
Wydawca: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy (www.kpck.pl) przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Adres redakcji: 85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6 tel. (052) 585 15 01 wew. 115, e-mail: kwartalnik@kpck.pl
Administracja, sprzedaż i prenumerata: Ewa Krupa
Projekty okładek: Ewa Bathelier http://ewa.bathelier.free.fr
www.kwartalnik.art.pl