Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS

Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” odbywa się od 1979 roku. Jest to impreza o profilu artystycznym i metodycznym obejmująca swoim zasięgiem wszystkie województwa. Od 1994 r. na wniosek Seniorów przegląd odbywa się co dwa lata, a poprzedzają go eliminacje wojewódzkie. Organizatora eliminacji wojewódzkich proponuje Urząd Marszałkowski danego Województwa. W województwie Kujawsko-Pomorskim eliminacje przeprowadza Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Od 2016 roku Przegląd ma charakter międzypokoleniowy, a od 2018 roku Wykonawcy rywalizują w 6 przestrzeniach twórczych: folklor, taniec, muzyka, teatr, fotografia i literatura. Celem przeglądu jest zaprezentowanie dorobku artystycznego Seniorów i ludzi młodego pokolenia – solistów, duetów, grup oraz zespołów. „ARS” stwarza możliwości konfrontacji twórczości artystycznej, pielęgnowanie tradycji ludowych i działalności zespołów artystycznych, oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie właściwych wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu. „ARS” adresowany jest do grup wielopokoleniowych działających artystycznie w różnych środowiskach - zapraszamy zespoły, grupy i duety składające się z samych Seniorów lub podmioty „mieszane”, gdzie Seniorzy muszą stanowić minimum 50% członków. Osoby startujące indywidualnie w Przeglądzie muszą być Seniorami. Najlepszy solista, duet, grupa lub zespół Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” otrzymuje nagrodę Grand Prix im. Tytusa Frelichowskiego, byłego Kierownika Działu Artystycznego Wojewódzkiego Domu Kultury (obecnie KPCK), inicjatora działań na rzecz Seniorów w naszym Województwie i Kraju.

Szczegółowych informacji udziela Pracownia Integracji Międzypokoleniowej KPCK, tel. 52 585 15 01 w. 108, integracja@kpck.pl

Powiązane wydarzenia i artykuły

Koordynatorem wydarzenia jest Pracownia Integracji Międzypokoleniowej:

Kierownik pracowni:

 

JULIAN WASZAK
julian.waszak@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108

Zespół pracowni:

GRAŻYNA KACZMAREK-PIASECKA
grazyna.piasecka@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108


DOMINIKA WIELOGÓRSKA
dominika.wielogorska@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108


MATEUSZ GRZĘBSKI
mateusz.grzebski@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego