Pracownia Integracji Międzypokoleniowej

Pracownia Integracji Międzypokoleniowej jest odpowiedzialna za tworzenie warunków do dialogu międzypokoleniowego oraz integracji społecznej w obszarach edukacji, kultury i sztuki. Ideą integracji międzypokoleniowej jest inicjowanie wydarzeń łączących młodych i starszych tak aby wszystko i wszędzie robić nie tylko dla seniorów, ale przede wszystkim z seniorami. Osoby starsze należy zachęcać do aktywnego stylu życia, pomocy innym, bycia dla innych, kontaktów ze starymi i młodymi, a to uczy i wymaga wielu kompromisów. Pracownia Integracji Międzypokoleniowej prowadzi Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademię Sztuk Wszelakich (Humanistyczny Uniwersytet Każdego Wieku), Młodzieżową Akademię Kreatywności, opiekuje się merytorycznie Klubami Seniora, sekcjami, grupami i kołami zainteresowań oraz zespołami artystycznymi, organizuje przeglądy i projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00.
Uwaga! w wybrane dni pracownia będzie nieczynna - sprawdź szczegóły - kliknij tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami prowadzonych działań:

AKTUALNOŚCI

Wydarzenia:

  • Informacje o 18. Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2018 (link)

  • Informacje o 18. Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2018 (link)

  •  Pączek na morzu! Zabawa karnawałowa w Zatoce! (link)

Ważne daty:

  • 31 stycznia 2018 r. - ostateczny termin zgłoszeń na ARS Wojewódzki w Solcu Kujawskim

  • 15 kwietnia 2018 r. - ostateczny termin zgłoszeń w kategorii Literatura i Fotografia na ARS Ogólnopolski we Włocławku

  • 16-18 kwietnia 2018 r. - ARS Wojewódzki w Solcu Kujawskim

  • 22-26 sierpnia 2018 r. - ARS Ogólnopolski we Włocławku

Przerwa i Semestr letni:

 • Opłaty za wykłady w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18 Akademii Sztuk Wszelakich i Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku będziemy przyjmować od 21 do 28 lutego 2018 r. w godzinach 9:00-14:00. Opłata semestralna wynosi 50 złotych.

 • W lutym ze względu na przerwę semestralną nie będą odbywać się zajęcia sekcji, grup, klubów oraz zespołów artystycznych.

OFERTA DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW

Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Oferta skierowana do osób 50+. UTW to m.in. wykłady, warsztaty, seminaria o profilu ogólnoakademickim oraz zajęcia terenowe i zajęcia dodatkowe.
więcej informacji 


Akademia Sztuk Wszelakich
Jest skierowana do osób 18+. Oferta ASW to m.in. wykłady, warsztaty, seminaria z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz artystycznych. Słuchacze ASW korzystają również z zajęć terenowych i zajęć dodatkowych.
więcej informacji 


Sekcje, Grupy, Koła Zainteresowań oraz Kluby Seniora i Zespoły Artystyczne
Pracownia prowadzi szereg dodatkowych zajęć dla słuchaczy ASW i UTW. Za udział w zajęciach dodatkowych nie jest pobierana dodatkowa opłata.
więcej informacji


Wspieranie poprzez działanie
Zachęca do aktywności prospołecznej bez względu na wiek! Organizujemy m.in. akcje ogólnopolskie.
więcej informacji


Imprezy wielopokoleniowe
Cyklicznie organizuje Dancingi, Dyskoteki oraz Bale wielopokoleniowe. Nasze imprezy są otwarte dla wszystkich – studentów, słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, członków Klubów Seniora – najważniejsze to mieć ukończone 18 lat i lubić dobrą zabawę!
więcej informacji 

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Młodzieżowa Akademia Kreatywności
To cykl zajęć skierowanych do młodzieży w wieku 13-17 lat. Każde spotkanie/warsztat poświęcone jest jednej z dziedzin: teatr, film, fotografia, media i multimedia, kultura słowa, malarstwo czy rękodzieło.
więcej informacji 


Familijne Podwórko u Hoffmana
Wakacyjna oferta dla najmłodszych - to różnorodne zespołowo zajęcia ruchowe, plastyczne oraz gry i zabawy podwórkowe i trzepakowe.
więcej informacji 

Pracownia Integracji Międzypokoleniowej realizuje cyklicznie różne projekty skierowane do najmłodszych w ramach m.in. „Majówki z kulturą i sztuką”, „Bydgoskiego Festiwalu Nauki”, „Dnia Dziecka”, „Kobietnika – Międzypokoleniowej Sesji (Świata) Kobiet” i wielu innych. Realizowaliśmy również projekty dla dzieci niepełnosprawnych takie jak „Moje Miejsce w Kulturze”, „Wokół Kanału Bydgoskiego”, „Cztery pory roku – obrzędy i tradycje Ziemi Kujawskiej” których współtwórcami byli pedagodzy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz kierownik PIM Julian Waszak. 

PROWADZONE KONKURY I PRZEGLĄDY

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów BABIE LATO
Celem Przeglądu jest zaprezentowanie dorobku rękodzieła artystycznego w zakresie haftu, koronkarstwa, dziewiarstwa, korzenioplastyki, metaloplastyki, zabawkarstwa, ceramiki, malarstwa, pamiątkarstwa. Konkurs ma charakter międzypokoleniowy.
więcej informacji 


Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS
Celem przeglądu jest zaprezentowanie dorobku artystycznego Seniorów – solistów, duetów oraz zespołów. Przegląd odbywa się co dwa lata (parzyste), a poprzedzają go eliminacje wojewódzkie.
więcej informacji 

NASZ ZESPÓŁ
 • Julian Waszak – manager kultury, pedagog, geragog, edukator zdrowia, profilaktyk społeczny, doradca zawodowy i rehabilitacyjny, oligofrenopedagog. Współzałożyciel Akademii Sztuk Wszelakich i Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współtwórca projektów kulturalnych i edukacyjnych, m.in. „Fotografowie 60+ w Cyberprzestrzeni”, „Międzypokoleniowe Warsztaty Multimedialne”, „Cyfrowy Senior”. Wcześniej pracował jako trener i nauczyciel akademicki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Grażyna Kaczmarek-Piasecka – pedagog, instruktor teatru lalek, realizator i animator projektów z zakresu edukacji artystycznej z ponad 30 letnim doświadczeniem w pracy z seniorami i młodzieżą. Współtwórca Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato”. W Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy pracowała w Dziale Artystycznym, w Dziale Promocji i Organizacji Imprez oraz w Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej.
 • Dominika Wielogórska – etnolog, realizator i animator projektów z zakresu edukacji dla dzieci i młodzieży, terapeuta zajęciowy. Ukończyła 6 letnie ognisko muzyczne. Odbywała praktyki w Muzeum Etnograficznym im. Z. Prufferowej w Toruniu. Brała udział w badaniach architektonicznych oraz uczestniczyła w inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowej z ramienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Niegdyś związana wolontariatem z Polską Akcją Humanitarną oraz Akademią Przyszłości.
 • Mateusz Grzębski – kulturoznawca o specjalności filmoznawczo-teatrologicznej, realizator i animator projektów z zakresu edukacji dla dzieci i młodzieży, asystent osób niepełnosprawnych. W przeszłości związany z Młodzieżowym Chórem „Canto” Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku. Odbywał praktyki w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku.
CHWALIPIĘTKA
NASZA HISTORIA
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy prawie 60 lat działa na rzecz seniorów poprzez różnego projekty kulturalne, artystyczne i edukacyjne na poziomie lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim. Do najbardziej znanych należą – konkurs o „Laur Seniora” (1968), konkurs „Złote Ręce Seniora” (1971), konkurs „Ludzie Złotego Wieku” (1974), Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” (1979), „Scena dla Seniora” (1982) czy Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato” (1986). KPCK ma najdłuższą w regionie tradycję pracy edukacyjno-kulturalnej z osobami starszymi, od 50 lat działa przy Centrum Klub Seniora „Złota Jesień”, a w roku 1987 powstał pierwszy dział poświęcony działaniom na rzecz seniorów (obecnie Pracownia Integracji Międzypokoleniowej). Nasza aktualna misja: Tworzenie warunków do integracji i solidarności międzypokoleniowej; Organizowanie projektów edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim; Promocja dorobku artystycznego grup senioralnych i wielopokoleniowych; Promocja kultury i tradycji regionalnych; Promocja wspólnego spędzania czasu przez dzieci, rodziców i dziadków; Promocja pozytywnego starzenia się i aktywnego spędzania czasu na emeryturze; Promocja edukacji do i w starości (praktyka geragogiczna); Promocja edukacji ustawicznej (praktyka andragogiczna); Promocja pozytywnych wzorców aktywności społecznej; Promocja prozdrowego stylu życia (wg holistycznego modelu zdrowia).
 
 
 
Powiązane wydarzenia i artykuły

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego