Elżbieta Nowosielska – autorka tomików poetyckich: Wszystko ptakom opowiem, Nie Czekam innego nieba, Pięć stron mojego świata, Kalendarz dla zakochanych, Moje sady, moje ogrody. Jej wiersze znajdują się w licznych opracowaniach i almanachach m.in.: Klejnoty poezji polskiej, Lekcje w ogrodach, Kształt miłości, Uśmiech losu, Polska poetów, Cztery pory roku, Dogonić słowo, Strofy do Popiela, Nad Pilicą, Dojrzewanie w miłości, W stronę  światła,  Człowiek i miłość, Strofy dla kujawskiej ziemi. Jest również autorką  podręczników dla szkół podstawowych i średnich m.in.: Zrozumieć świat, Oglądać świat, Elementarz dla ciekawskich, albumu Skąd nasz ród i innych opracowań metodycznych, za które otrzymała nagrody „Edukacja 2002″ i „Edukacja 2003”.
Ponadto od 2008 jest redaktorem almanachów poetyckich, które wydawane są w ramach Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń. Przedsięwzięcie literackie organizowane jest co roku na ziemi kruszwickiej. Za swoje osiągnięcia w dziedzinie  kultury i oświaty otrzymała: Złoty Krzyż Zasługi, Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania, Medal im. Jakuba Wojciechowskiego, Medal im. Czesława Miłosza, Pióro Arkony.