Wojewódzki Konkurs Historyczny Zabytki naszego regionu

Wojewódzki Konkurs Historyczny Zabytki naszego regionu organizowany jest od 2003 roku. Pomysł na niego narodził się w Pracowni Dziedzictwa Kulturowego działającej w ramach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Od pierwszej edycji swoim patronatem konkurs objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorski Konserwator Zabytków w Toruniu. Po kilku latach do grona patronów dołączył Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.  Konkurs, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ma na celu dotarcie do młodzieży i zainteresowanie ich lokalnymi zabytkami. Temat konkursu co roku skupia się wokół innego rodzaju obiektów zabytkowych z terenu naszego regionu.

W pracach konkursowych, oprócz opisu wybranego obiektu i fotografii znajdują się też pomysły na adaptację, na nowe funkcje, pokazujące, jak dawne może odnaleźć się we współczesności. Świeżość spojrzenia młodych ludzi jest w tym temacie bardzo inspirująca! Uczniowie, pod okiem nauczycieli historii i języka polskiego, nie tylko poznają różnego rodzaju, często zapomniane i będące w opłakanym stanie zabytki, stanowiące dziedzictwo kulturowe regionu, ale także uczą się dziejów najbliższej okolicy. Pytają starszych, sięgają do kronik, szukają starych fotografii. Prace oceniają historycy, historycy sztuki i konserwatorzy. Przy wyborze najlepszych zdjęć pomagają bydgoscy fotograficy.

Wojewódzki Konkurs Historyczny Zabytki naszego regionu ma co roku finał w wybranym obiekcie zabytkowym na terenie naszego województwa – między innymi w pałacu w Lubostroniu, w chełmińskim ratuszu (Muzeum Ziemi Chełmińskiej), w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji (oddział Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie), pałac w Ostromecku. Inicjatywę wspierają: Rozgłośnia Polskiego Radia Pomorza i Kujaw oraz „Gazeta Pomorska”, przyznając własne nagrody. 

Powiązane wydarzenia i artykuły

Konkurs prowadzi Pracownia Dziedzictwa Kulturowego:

Kierownik pracowni

 

BOGNA DERKOWSKA-KOSTKOWSKA
bogna.derkowska-kostkowska@kpck.pl
zabytki@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 116

Zespół pracowni:

AGNIESZKA WYSOCKA
agnieszka.wysocka@kpck.pl
zabytki@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 116


LECH ŁBIK
lech.lbik@kpck.pl
zabytki@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 114


KRZYSZTOF BARTOWSKI
krzysztof.bartowski@kpck.pl
zabytki@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 113


PIOTR WINTER
piotr.winter@kpck.pl
zabytki@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 113


KRYSTIAN STRAUSS
krystian.strauss@kpck.pl
zabytki@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 107

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego