WTZ na „CecylJanie 2017”

gospodarzem CecylJany był Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych Diecezji Bydgoskiej.

20 maja 2017 r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy uczestniczyli w cyklicznej imprezie o charakterze religijnym „CecylJana 2017”. Wydarzenie to ma na celu integrację osób niepełnosprawnych, rozwijanie ich talentów muzycznych oraz plastycznych, umożliwienie wykazania się posiadaną wiedzą. Podczas przeglądu uczestnicy zaprezentowali własne interpretacje wybranych przez siebie utworów muzycznych, rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Matka Boża w moich oczach…”, odbył się również konkurs wiedzy. Spotkanie zakończyło się wspólnym grillowaniem. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Biały Domek”, a gospodarzem CecylJany był Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych Diecezji Bydgoskiej.

 

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego