WTZ na pielgrzymce

piesza pielgrzymka śladem bydgoskich kościołów

13 czerwca 2017 r. uczestnicy „Białego Domku” w towarzystwie przyjaciół z pozostałych bydgoskich warsztatów terapii zajęciowej wyruszyli na pieszą pielgrzymkę. Już po raz piętnasty spotkali się, by wspólnie wędrować ulicami miasta. Po zawiązaniu wspólnoty w Sanktuarium Świętych Polskich Braci Męczenników, niepełnosprawni przeszli do Kościoła Jubileuszowego Matki Bożej Fatimskiej, gdzie uczestniczyli w mszy, modląc się w intencjach przyniesionych zarówno w sercach, jak i wypisanych na karteczkach. Następnie trasa pielgrzymki prowadziła do kościoła Św. Józefa. Spotkanie zakończyło się posiłkiem przygotowanym przez Caritas. Wspólne pełne śpiewu i uśmiechu pielgrzymowanie ma każdego roku na celu integrację osób niepełnosprawnych, pokazanie światu ich radości pomimo życiowych trudności oraz wskazanie na wiarę jako umocnienie człowieka w potrzebie.

02

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego