wybory do Samorządu WTZ

Miały miejsce 4 lutego w Białym Domku

4. lutego 2016 r. w „Białym Domku” miały miejsce wybory do Samorządu WTZ. O objęcie czterech stanowisk walczyło aż czternastu kandydatów. Każdy uczestnik, po złożeniu podpisu na liście obecności, miał prawo oddać głos na wybrane przez siebie osoby. Po podliczeniu głosów okazało się, że do samorządu wejdzie jeden nowy członek, zaś trzech pozostanie na kolejną kadencję. Samorząd WTZ zajmuje się między innymi współorganizowaniem zabaw i uroczystości, redagowaniem biuletynu oraz współpracą z kadrą w podejmowaniu ważnych dla całej społeczności decyzji.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego