12-15 września 2019 (czwartek-niedziela)

XXXI Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica-Kobylniki 2019

To już 31. edycja literackiego przedsięwzięcia, która odbywać będzie się w tym roku od 12 do 15 września 2019. Do Pałacu w Kobylnikach koło Kruszwicy zjadą się z całego kraju autorzy wierszy, zakwalifikowani w drodze konkursu poetyckiego. Jury, spośród 68 zgłoszonych, wybrało 36 zestawów. Wiersze zakwalifikowanych autorów zostaną zamieszczone w almanachu poetyckim. Teksty oceniało jury w następującym składzie: Jolanta Baziak-Jankowska, Hanna Strychalska, Wojciech Banach i Wiesław Trzeciakowski. Należy nadmienić, że pierwsze Literackie Spotkania miały miejsce w 1989 roku w Wenecji koło Żnina, a od 1993 odbywają się na gościnnej ziemi kruszwickiej.

W programie Spotkań: oficjalne otwarcie Spotkań połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursów poetyckich – II Powiatowego Konkursu Poetyckiego dla dzieci i młodzieży pt. „Strofy znad Gopła” oraz konkursu dla dorosłych. koncert zespołu LUX VERA, „Zmiana pokoleń” – Pro memoriam Stanisławowi Tarnowieckiemu – wystawa akwarel artysty oraz prezentacja rysunków Zoi Rochny-Woźniak, ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na fraszkę.

Jednym z najważniejszych punktów programu będą spotkania autorskie poetów we wszystkich przedszkolach i szkołach miasta i gminy Kruszwica, ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku, w Środowiskowym Domu Samopomocy, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy. Od wielu lat dużym uznaniem uczestników OLSP cieszą się warsztaty poetyckie, które w tym roku poprowadzą znani poeci i krytycy: Krzysztof Kuczkowski i Wojciech Kass. Jak co roku poeci wezmą udział w warsztatach recytatorskich „Sztuka mówienia własnych tekstów”, które w tym roku poprowadzi Małgorzata Witkowska – aktorka.

Na Wzgórze Zamkowe pod Mysią Wieżą poeci i mieszkańcy oraz goście, którzy przyjadą na ziemię przychylną poezji, będą mogli wziąć udział w spotkaniu z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego pt. „Z Tobą chcę oglądać świat” i w wielu innych przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych w ramach XXXI OLSP. W ramach Spotkań odbędzie się również promocja almanachu poetyckiego pt. „Wspomnienia mają się dobrze” z nagrodzonymi i wyróżnionymi w konkursie poetyckim tekstami. Należy nadmienić, że wydawcą almanachu poetyckiego jest Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy. Almanach wydany został ze środków Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Elżbieta Nowosielska, redaktor almanachu poetyckiego często powtarza, że „przez cztery dni oddychamy czarem słowiańskiej wody, żyjemy we wspólnej przestrzeni poetyckiej, dyskutujemy o wierszach, o kulturze, o sztuce, wpisujemy we wspomnienia emocje tak potrzebne dla dalszej twórczości. Autorów łączy silna wspólnota artystyczna i przyjacielska. I jeszcze jedna, szczególna – wspólnota kobylnicka i kruszwicka”.

Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie jest współfinansowane również ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Kruszwica.

Organizatorami Spotkań są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy a współorganizatorami: Centrum Kultury i Sportu Ziemowit w Kruszwicy, Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy, „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Bydgoszcz.

PROGRAM:

CZWARTEK, 12 WRZEŚNIA, Pałac w Kobylnikach (wstęp na zaproszenia)

 • 12.00–15.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
 • 15.00 Spotkanie organizacyjne
 • 18.00 Otwarcie XXXI Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń:
      – ogłoszenie wyników konkursów poetyckich dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych połączone z wręczeniem nagród,
      – promocja almanachu poetyckiego pt. „Wspomnienia mają się dobrze” (plon konkursu poetyckiego)
      – koncert zespołu LUX VERA
      – „Zmiana pokoleń”– Pro memoriam Stanisławowi Tarnowieckiemu –  wystawa akwarel artysty.
      – Prezentacja rysunków  Zoi Rochny-Woźniak
      – ogłoszenie konkursu na fraszkę

PIĄTEK, 13 WRZEŚNIA

 • 9.00 Spotkania autorskie uczestników XXXI OLSP w przedszkolach, szkołach miasta i gminy Kruszwica, ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku,
  w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy
 • 14.00 Pałac w Kobylnikach
  Warsztaty poetyckie
  prowadzenie: Krzysztof Kuczkowski – poeta, krytyk literacki
  i Wojciech Kass – poeta, krytyk literacki
  wstęp wolny
 • 19.00 Wzgórze Zamkowe pod Mysią Wieżą
  Z „Tobą chcę oglądać świat” – spotkanie z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego
  wstęp wolny
 • 21.30 Pałac w Kobylnikach
  Prezentacje poetyckie uczestników
  wstęp wolny

SOBOTA, 14 WRZEŚNIA
Pałac w Kobylnikach

 • 9.00 Warsztaty poetyckie – ciąg dalszy (wstęp wolny)
 • 14.30 Warsztaty recytatorskie pt. „Sztuka mówienia własnych tekstów”
  prowadzenie: Małgorzata Witkowska – aktorka
  wstęp wolny
 • 20.00 Wieczór poetycko-muzyczny, ogłoszenie wyników konkursu na fraszkę (wstęp wolny)

NIEDZIELA, 15 WRZEŚNIA
Pałac w Kobylnikach

 • 10.00 Warsztaty recytatorskie – ciąg dalszy (wstęp wolny)
 • 13.00 Podsumowanie i zakończenie XXXI OLSP

PIĄTEK, 18 PAŹDZIERNIKA
Kawiarnia Pod Malwami, Rynek 11 w Kruszwicy,

 • 18.00 Promocja almanachu poetyckiego XXXI OLSP pt. „Wspomnienia mają się dobrze”

CZWARTEK, 21 LISTOPADA
Salon Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, pl. Kościeleckich 6

 • 17.00 Promocja almanachu poetyckiego pt. „Wspomnienia mają się dobrze”

Organizatorzy: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy

Współorganizatorzy: Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy, „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Bydgoszcz

Patronat medialny: Miesięcznik Samorządowy Panorama Kruszwicka, Portal Moja Kruszwica, TV Polanowice                            

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Kruszwica.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego