24 stycznia 2018 (środa) godz. 18:00

XVIII Spotkanie z Historią u Hoffmana: Powrót Bydgoszczy do Macierzy – miasto i jego mieszkańcy w latach 1918–1925

Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza 24 stycznia 2018 o godz. 18:00, do Salonu Hoffman KPCK na XVIII Spotkanie z Historią.

Tym razem poświęcone ono będzie jednemu z ważniejszych wydarzeń w prawie tysiącletnich już dziejach Bydgoszczy. Mowa o powrocie miasta do państwa polskiego, odrodzonego w wyniku I wojny światowej po epoce rozbiorów, trwającej nad Brdą od 1772 roku. Powrót ów nastąpił później niż na większości ziem polskich, bo dopiero w 1920 roku, choć oczekiwany był już dwa lata wcześniej. Dużym wyzwaniem dla polskich władz miasta był problem repolonizacji mocno zniemczonego, pruskiego Brombergu, co udało się osiągnąć w niedługim czasie po pamiętnym roku 1920. Mimo to zmiana przynależności państwowej wymagała rozwiązania całego kompleksu dylematów politycznych, administracyjnych, społecznych i gospodarczych. Zagadnienia te wszechstronnie omówi wybitna znawczyni tematu, dr Monika Opioła-Cegiełka z bydgoskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Wstęp wolny.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego