XXIX Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica-Kobylniki 2017

I tak to, rok po roku, poeci powracają  poprzez poezję  na ziemię kujawską do źródeł kultowej wody Gopła. Tegoroczne Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica-Kobylniki odbywać się będą od 7 do 10 września 2017.

Miejscem zakwaterowania uczestników jak każdego roku jest Pałac w Kobylnikach koło Kruszwicy. Do udziału w literackim przedsięwzięciu jury spośród 78 zgłoszonych zestawów wierszy zakwalifikowało 37 autorów  z całego kraju. Tegoroczny program spotkań obfitować będzie w wiele wydarzeń kulturalnych m.in. otwarcie XXIX  podczas którego nastąpi ogłoszenie wyników konkursów poetyckich dla dorosłych oraz dzieci  i młodzieży, promocja almanachu poetyckiego pt. „W drodze”, który jest plonem konkursu dla dorosłych i został wydany ze środków Urzędu Miejskiego w Kruszwicy a wydawcą jest Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy. W trakcie inauguracji spotkań odbędzie się   recital Małgorzaty Żurańskiej-Wilkowskiej i wernisaż wystawy malarstwa Zofii Świst pt. „Dziecko” oraz zostanie ogłoszony konkursu na fraszkę. Jednym z najważniejszych punktów programu będą spotkania autorskie poetów we wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych miasta i gminy Kruszwica. Ponadto autorzy uczestniczyć będą w spotkaniach ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku,  w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt i Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy. Łącznie odbędzie się około 30 spotkań. Ważnym elementem  będą warsztaty poetyckie prowadzone przez: Leszka Szarugę – poetę, tłumacza i krytyka literackiego  i Sławomira Matusza poetę i krytyka literackiego. Jak co roku gwiazdą wieczoru na Wzgórzu Zamkowym pod Mysią Wieżą będzie zespół „Trzeci Oddech Kaczuchy”. Tradycją spotkań od wielu lat są warsztaty recytatorskie dla poetów, które poprowadzi Mieczysław Franaszek – aktor teatralny i filmowy. Odbędzie się również spotkanie z przewodnikiem i regionalistą Januszem Owczarkiem pt.  „Skarby Kruszwicy”, prezentacje poetyckie uczestników, ognisko podczas którego zostaną ogłoszone wyniki konkursu na fraszkę. W tym roku Gmina Inowrocław obchodzi  Rok Stanisława Przybyszewskiego. Z tej okazji odbędzie się wykład o kujawskim twórcy, który poprowadzi Janina Sikorska – dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Organizatorami XXIX Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy, a współorganizatorami: Centrum Kultury i Sportu Ziemowit w Kruszwicy Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy, Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Bydgoszcz, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Nadgoplański w Kruszwicy. Zadanie dofinansowano ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Kruszwica. Patronat medialny: TVP3 Bydgoszcz, Polskie Radio PiK, Express Bydgoski, Miesięcznik Samorządowy Panorama Kruszwicka, Portal Moja Kruszwica i TV Polanowice.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją
samorządu województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego