Żeński Chór Kameralny „Belcanto”

Żeński Chór Kameralny „Belcanto”, czyli „Piękny Śpiew”, rozpoczął działalność artystyczną w 2000 roku w Klubie Seniora „Uniwerek”. Zamysł utworzenia zespołu zrodził się podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2000. Pierwszą opiekunką i dyrygentem chóru była Anna Hołowicka. „Belcanto” bierze aktywny udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych na terenie Miasta Bydgoszcz oraz w Województwie Kujawsko-Pomorskim. W swoim dorobku artystycznym Chór ma występy podczas imprez takich jak Wojewódzkie i Ogólnopolskie Przeglądy Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS”, „Laur Seniora” czy „Babie Lato”, gdzie „Belcanto” był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Chór bierze także czynny udział w promowaniu kultury wysokiej występując dla podopiecznych domów pomocy społecznej i domów dziennego pobytu, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w Klubach Seniora, Klubach Nauczyciela, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, szkołach, Bydgoskim Pałacu Młodzieży, uroczystościach z okazji „Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej” czy Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Obecnie chór śpiewa pod batutą Łukasza Hermanowicza pedagoga młodego pokolenia, absolwenta dyrygentury symfonicznej i chóralnej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Śpiewa znane utwory chóralne, kolędy, pastorałki, pieśni paschalne, piosenki ludowe, pieśni patriotyczne, utwory dawne śpiewane na dworach. Ze względu na liczbę głosów to chór trzygłosowy, ze względu na płeć, żeński, ze względu na mecenasa, uniwersytecki chór amatorski. Liderką Chóru jest Genowefa Piwowarska. 

Kluby i koła zainteresowań skierowane do seniorów prowadzi Pracownia Integracji Międzypokoleniowej:

Kierownik pracowni:

 

JULIAN WASZAK
julian.waszak@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108

Zespół pracowni:

GRAŻYNA KACZMAREK-PIASECKA
grazyna.piasecka@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108


DOMINIKA WIELOGÓRSKA
dominika.wielogorska@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108


MATEUSZ GRZĘBSKI
mateusz.grzebski@kpck.pl
integracja@kpck.pl
tel. 52 585 15 01 wew. 108

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
sekretariat@kpck.pl, tel. 52 585 15 01
KPCK jest instytucją kultury
Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Serwis www powstał przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego